Toán 8 Chu vi tam giác

vangiang124

Mod Toán
Cu li diễn đàn
22 Tháng tám 2021
1,091
2,750
331
19
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Tỉ số chu vi = tỉ số đồng dạng em nha

Nên [TEX]\frac{C_{ABC}}{C_{A’B’C’}}=\frac{AB}{A’B’}=\frac{2}{5}[/TEX]

Lại có [TEX]C_{A’B’C’}-C_{ABC}=30[/TEX]

[TEX]\Leftrightarrow C_{A’B’C’}-\frac{2}{5}C_{A’B’C’}=30[/TEX]

[TEX]\Leftrightarrow C_{A’B’C’}=50[/TEX]

[TEX]\Rightarrow C_{ABC}=20[/TEX]
 
Top Bottom