Sử 11 chủ nghĩa phát xít

Lê Gia Khiêm

Học sinh
Thành viên
28 Tháng chín 2021
26
21
21
19
TP Hồ Chí Minh

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai
theo em, quốc gia nào có vai trò quyết định nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít? tại sao?
Lê Gia Khiêm
Liên Xô đã có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa.
Liên Xô đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của phong trào cách mạng thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH
 
Solution
Top Bottom