English THPT Choose the right answer

Bella Dodo

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
326
927
136
Hà Nội
Diễn Đàn Học Mãi
Bạn tham khảo,

Bella đồng ý với các câu trả lời của bạn trừ câu 21
21a. Will be working.
Câu đã cho thuộc thì tương lai, chúng ta có từ tomorrow.
Câu 22 tuỳ thuộc vào ngữ cảnh, c và d đều đúng.

Bella
 

God of dragon

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười 2017
464
998
121
17
Ninh Bình
THPT Nho Quan B
Top Bottom