Ngoại ngữ Choose the correct answer

Cungbachduong

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng bảy 2017
17
5
6
21
Bình Phước
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

A) Choose the correct answer
If this theory about parallel universes (1) …………………….. correct, it (2) …………………….. that we’re living in more than one universe at the same time. But if that (3) …………………….. true - if I was doing different things in different universes - (4) …………………….. about it. And if I (5) …………………….. about it, how could it be me doing these things? If I (6) …………………….. the lottery last year in a parallel universe and decided to sail round the world, how is that ‘me’? It doesn’t make sense!
And another thing. If I do something, it (7) …………………….. consequences. For example, if I (8) …………………….. study, I might not pass my exams. I can’t start thinking about different universes where the consequences are different. If I just (9) …………………….. about the universe I actually live in, then I’m sure (10) …………………….. okay!
1. A )will be B )is C) would have been D) has been
2. A )has meant B )meant C) had meant D) means
3. A )will be B) was being C )were D) has been
4. A )I’d know B )I’ll know C) I have known D) I know
5. A) wouldn’t know B) don’t know C )won’t know D )didn’t know
6. A) had won B) was winning C) have won D) win
7. A) would have B )would have had C) will have D) had had
8. A )won’t B )haven’t C) don’t D )hadn’t
9. A) think B )to think C) am thinking D) have thought
10. A) I’d like B) I’ve been C) I’d have been D) I’ll be
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
A) Choose the correct answer
If this theory about parallel universes (1) …………………….. correct, it (2) …………………….. that we’re living in more than one universe at the same time. But if that (3) …………………….. true - if I was doing different things in different universes - (4) …………………….. about it. And if I (5) …………………….. about it, how could it be me doing these things? If I (6) …………………….. the lottery last year in a parallel universe and decided to sail round the world, how is that ‘me’? It doesn’t make sense!
And another thing. If I do something, it (7) …………………….. consequences. For example, if I (8) …………………….. study, I might not pass my exams. I can’t start thinking about different universes where the consequences are different. If I just (9) …………………….. about the universe I actually live in, then I’m sure (10) …………………….. okay!
1. A )will be B )is C) would have been D) has been
2. A )has meant B )meant C) had meant D) means
3. A )will be B) was being C )were D) has been
4. A )I’d know B )I’ll know C) I have known D) I know
5. A) wouldn’t know B) don’t know C )won’t know D )didn’t know
6. A) had won B) was winning C) have won D) win
7. A) would have B )would have had C) will have D) had had
8. A )won’t B )haven’t C) don’t D )hadn’t
9. A) think B )to think C) am thinking D) have thought
10. A) I’d like B) I’ve been C) I’d have been D) I’ll be
1.C
2.D
3.C
4.A
5.D
6.A
7.C
8.C
9.A
10.D
P/s: Đọc xong mà loạn hết cả lên. Nếu có chỗ nào sai mong bạn thông cảm.
 
  • Like
Reactions: Cungbachduong

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
If this theory about parallel universes (1) C correct, it (2) D that we’re living in more than one universe at the same time. But if that (3)C true - if I was doing different things in different universes - (4) A about it. And if I (5) D about it, how could it be me doing these things? If I (6) A the lottery last year in a parallel universe and decided to sail round the world, how is that ‘me’? It doesn’t make sense!
And another thing. If I do something, it (7)C consequences. For example, if I (8) C study, I might not pass my exams. I can’t start thinking about different universes where the consequences are different. If I just (9) A about the universe I actually live in, then I’m sure (10) D okay!
 
  • Like
Reactions: Cungbachduong

Trương Minh Nguyệt

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng bảy 2022
29
18
6
16
TP Hồ Chí Minh
Câu điều kiện loại 2 về điều không có thật trong hiện tại (khó có khả năng xảy ra), vì là cdk loại 2 nên dùng were ở tất cả các ngôi
[Lý thuyết] Câu giả định - HMF Chúc bạn học tốt!
Tại sao 6 lại là A ạ? Nếu là A thì nó là Third conditional đúng không? Mình thấy có mỗi If clause thôi còn Main clause đâu ạ? Nếu sau chữ "and" là Main clause thì không phải là sai cấu trúc của Third conditional rồi sao? Mình hơi thắc mắc tí ạ.
 
  • Like
Reactions: S I M O

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Tại sao 6 lại là A ạ? Nếu là A thì nó là Third conditional đúng không? Mình thấy có mỗi If clause thôi còn Main clause đâu ạ? Nếu sau chữ "and" là Main clause thì không phải là sai cấu trúc của Third conditional rồi sao? Mình hơi thắc mắc tí ạ.
Dùng A vì có dấu hiệu last year => Rõ ràng trong quá khứ bạn này không hề trúng vé số nên bạn ấy mới giả định nếu như bạn ấy trúng thì sao. Vế kết quả không có nha. Với văn viết theo kiểu không formal như thế này thì việc có vế kết quả hay không cũng không quá ảnh hưởng, vì nó vẫn có sự liên kết với đoạn trước đó (về thế giới song song) và đoạn sau đó (tôi ở thế giới song song).
Trao đổi thêm nếu bạn có thắc mắc nha~
 
Top Bottom