English THCS Choose the best answers to complete the sentence.

QBZ12

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng bảy 2019
282
491
76
17
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Đại Học Vinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Choose the best answers to complete the sentence.
1. Peter fell over while he _______ basketball.
A. is playing B. was playing C. played D. plays
2. The people _______ live in England speak English.
A. whom B. which C. who D. whose
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
5. Let’s go out for a walk, _________ ?
A. don’t we B. do we C. shall we D. will we
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
7. This machine _______ used since last week.
A. has been B. is C. was D. will be
8. If he _______ hard, he will pass his math test next week.
A. study B. studies C. studied D. is studying
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant

GIẢI GIÙM EM CÂU 3,4,6,9,10 VỚI
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,751
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Choose the best answers to complete the sentence.
1. Peter fell over while he _______ basketball.
A. is playing B. was playing C. played D. plays
2. The people _______ live in England speak English.
A. whom B. which C. who D. whose
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
5. Let’s go out for a walk, _________ ?
A. don’t we B. do we C. shall we D. will we
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
7. This machine _______ used since last week.
A. has been B. is C. was D. will be
8. If he _______ hard, he will pass his math test next week.
A. study B. studies C. studied D. is studying
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant

GIẢI GIÙM EM CÂU 3,4,6,9,10 VỚI
3C (Be careful!: Hãy cẩn thận)
4C
6A
9C
10A
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant
Chị đang phân vân 6D và 6C.
 

Ngô Bắpie

Học sinh
Thành viên
5 Tháng chín 2019
138
84
36
14
Bình Định
Truờng Trung học cơ sở Nhơn Hoà
3 C ( Be carefull : cẩn thận nhé! )
4 C
6 A
9 C
10 A
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,113
336
Hà Nội
Trường Đời
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant
Mình nghĩ phải là 6A vì người ta khen thì tại sao mình nói người ta tốt bụng ạ? Mình chỉ cần nói khiêm tốn "không có gì" là đã được rồi mà bạn :D
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
Mình nghĩ phải là 6A vì người ta khen thì tại sao mình nói người ta tốt bụng ạ? Mình chỉ cần nói khiêm tốn "không có gì" là đã được rồi mà bạn :D
You're welcome với Not at all được sử dụng cho câu cảm ơn . Mình sẽ đưa ví dụ cho dễ hiểu hơn .
A: Thank you
B: You are welcome / not at all
Mục đích mình đưa ra ví dụ là để nhấn mạnh rằng khi mà sử dụng you are welcome là dành cho việc B đã giúp A và A cảm ơn B khi ấy B được quyền sử dụng You are welcome . Còn trong trường hợp này
A: Congratulation on your success
Tức là A đang chúc B , đương nhiên B phải cảm ơn chứ sao lại là' Không có chi 'được.
P/s: nếu mình nói hơi nặng lời mong bạn thứ lỗi.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,113
336
Hà Nội
Trường Đời
You're welcome với Not at all được sử dụng cho câu cảm ơn . Mình sẽ đưa ví dụ cho dễ hiểu hơn .
A: Thank you
B: You are welcome / not at all
Mục đích mình đưa ra ví dụ là để nhấn mạnh rằng khi mà sử dụng you are welcome là dành cho việc B đã giúp A và A cảm ơn B khi ấy B được quyền sử dụng You are welcome . Còn trong trường hợp này
A: Congratulation on your success
Tức là A đang chúc B , đương nhiên B phải cảm ơn chứ sao lại là' Không có chi 'được.
P/s: nếu mình nói hơi nặng lời mong bạn thứ lỗi.
Chị chưa hiểu rồi ạ. Congratulations tức là chúc mừng ý ạ, nên B phải khiêm tốn nói "Không có gì" chứ ạ. Chị nhầm "chúc mừng" thành "chúc" rồi ạ.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,113
336
Hà Nội
Trường Đời
Thì chị dựa theo nghĩa chúc mừng mà.
Nhưng chị đang nói là "chúc" cơ mà ạ.
upload_2019-9-15_16-20-19.png
Thêm nữa ạ, như em đã nói, khi người khác chúc mừng thành quả thì mình khiêm tốn vậy thôi, chứ cảm ơn thì nó không sai, nhưng ở đây lại ko có câu cảm ơn mà lại chỉ có nói người ta tốt bụng. Còn nếu chúc người khác thôi (tức chúc thi tốt, phát đạt) thì lúc đấy mới là cảm ơn chị ạ.
 

Kỳ Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2018
716
878
126
Bình Định
Trường THPT Số 1 An Nhơn
Nhưng chị đang nói là "chúc" cơ mà ạ.
View attachment 130761
Thêm nữa ạ, như em đã nói, khi người khác chúc mừng thành quả thì mình khiêm tốn vậy thôi, chứ cảm ơn thì nó không sai, nhưng ở đây lại ko có câu cảm ơn mà lại chỉ có nói người ta tốt bụng. Còn nếu chúc người khác thôi (tức chúc thi tốt, phát đạt) thì lúc đấy mới là cảm ơn chị ạ.
Chị hiểu ý em nói rồi . Nhưng chị vẫn giữ ý trên , btw chị thiếu chữ mừng ấy :v . Chắc chị phải phiền cố vấn thêm 1 lần nữa rồi . @phuongdaitt1
 

0983217688

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2018
32
30
21
Hà Nội
THCS Đống Đa
Choose the best answers to complete the sentence.
1. Peter fell over while he _______ basketball.
A. is playing B. was playing C. played D. plays
2. The people _______ live in England speak English.
A. whom B. which C. who D. whose
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
5. Let’s go out for a walk, _________ ?
A. don’t we B. do we C. shall we D. will we
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
7. This machine _______ used since last week.
A. has been B. is C. was D. will be
8. If he _______ hard, he will pass his math test next week.
A. study B. studies C. studied D. is studying
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant

GIẢI GIÙM EM CÂU 3,4,6,9,10 VỚI

Mk nghĩ 6C đúng hơn vì Nam nói là "chúc mừng thành công của bạn"
A: không có gì (có ai bào giờ chúc mừng bạn mà bạn lại trả lời là ko có j :v???)
B: không cảm ơn
C: Bạn thật là tốt bụng (mk nghĩ đây cũng là 1 kiểu cảm ơn :3)
D: đương nhiên rồi (nếu trả lời ntn thì có vẻ hơi kiêu căng :>)
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,113
336
Hà Nội
Trường Đời
A: không có gì (có ai bào giờ chúc mừng bạn mà bạn lại trả lời là ko có j :v???)
Có thể lắm chứ. Nhiều khi bạn nghe thấy người ta chúc mừng hơi quá mà ng được chúc mừng liên mồm nói "ko có gì đâu ạ, chỉ do may mắn thôi" (chẳng hạn thế) chưa? Điều này hay xảy ra khi mình tham gia một số kỳ thi quốc tế, về sân bay mọi người chờ sẵn xong chúc mừng cả đoàn và nhiều bạn của mình nói thế thôi có sao đâu. Thôi vấn đề kết thúc ở đây, mình vẫn giữ quan điểm là A vì đó có thể là sự khiêm tốn của người nói.
 

anan_77

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng chín 2019
1
1
6
20
TP Hồ Chí Minh
THPT Nguyễn Hữu Cầu
Có thể lắm chứ. Nhiều khi bạn nghe thấy người ta chúc mừng hơi quá mà ng được chúc mừng liên mồm nói "ko có gì đâu ạ, chỉ do may mắn thôi" (chẳng hạn thế) chưa? Điều này hay xảy ra khi mình tham gia một số kỳ thi quốc tế, về sân bay mọi người chờ sẵn xong chúc mừng cả đoàn và nhiều bạn của mình nói thế thôi có sao đâu. Thôi vấn đề kết thúc ở đây, mình vẫn giữ quan điểm là A vì đó có thể là sự khiêm tốn của người nói.
mình hiểu ý bạn đang muốn nói nhưng thật ra you're welcome mang nghĩa "một câu trả lời khiêm tốn để đáp lại lời cảm ơn của một ai đó", dịch ra tiếng Việt câu đó mang nghĩa "không có gì" là "không có gì phải bận tâm (về chuyện tớ giúp cậu) đâu" ấy. Còn về câu Congratulations ở trên thì A chúc mừng B nên nếu B trả lời lại câu "cậu không có chuyện gì phải bận tâm vì tớ đã giúp cậu đâu" thì nó có hơi kì đúng không nè :>
A: Chúc mừng cậu đạt điểm cao nha!
B: Cậu thật tốt bụng quá (Cám ơn cậu)
Nếu qua ngữ cảnh này thì có phải người nói câu "You're welcome" phải là A mới đúng phải không nè :>
 
  • Like
Reactions: jehinguyen

Asuan

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2019
19
16
21
17
Hà Nội
THCS Thụy An
3. Be _______! He is looking at you.
A. carefully B. care C. careful D. carelessly
4. Jane speaks English _______ than you do.
A. more fluently B. more fluent C. more faster D. more better
6. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
9. My brother got wet ________ he didn’t bring the umbrella with him.
A. but B. so C. because D. and
10. They say that solar energy doesn’t cause _________.
A. pollution B. pollute C. polluted D. pollutant
tại sao câu 10 lại dùng A vậy bạn
mình tưởng phải là D chứ
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
tại sao câu 10 lại dùng A vậy bạn
mình tưởng phải là D chứ
A hay D thì đều là danh từ, cơ mà theo nghĩa thì "Họ nói rằng năng lượng mặt trời không gây ra ô nhiễm". Ở đây pollution có nghĩa là "sự ô nhiễm".
 
  • Like
Reactions: Asuan

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,751
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Mình nghĩ phải là 6A vì người ta khen thì tại sao mình nói người ta tốt bụng ạ? Mình chỉ cần nói khiêm tốn "không có gì" là đã được rồi mà bạn :D
Mình nghĩ phải là 6A vì người ta khen thì tại sao mình nói người ta tốt bụng ạ? Mình chỉ cần nói khiêm tốn "không có gì" là đã được rồi mà bạn :D
Mình mới tham khảo gg thì người ta nói dùng "You're welcome" để trả lời lời cảm ơn của người khác dành cho mình với ý nghĩa là bạn không cần khách sáo đâu/ không có gì. Ta cũng dễ dàng hình dung được ngữ cảnh dùng của You're welcome - có nghĩa là bạn được chào đón, để thể hiện ý mình sẵn sàng giúp đỡ bạn mà, bạn không cần khách sáo đâu. Vì vậy nếu người ta đang chúc mừng mình mà mình lại dùng câu đấy là không hợp lí, thay vào đó trong 4 đáp án có câu C là "That's very kind of you" thì trong tình huống đó có nghĩa là bạn thật tốt khi nói vậy [đây cũng là một loại câu cảm ơn]
 
Top Bottom