English THCS Choose the best answer

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,172
166
19
Nghệ An
LunaGranger06021. to use
2. at all
3. with
4. messages (tin nhắn)
5. none ( không cái nào)
6. make ( make sure: chắc chắn)
7. either ( cũng - dùng cho phủ định)
8. instead (instead of: thay vì)
9. reason ( lý do)
10. realize ( nhận ra)
Chúc bạn học tốt, tham khảo thêm kiến thức ở đây nhé:
[Tổng hợp] Hướng dẫn viết luận theo chủ đề
Tổng hợp đề, ngữ pháp trọng tâm & từ vựng ôn thi
 
Top Bottom