English THPT Choose the best answer.

nhuhong_sutu

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng ba 2017
65
7
61
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Collectors often spend time to keep their collections ...
A.the place it is where B.the place which C.it is the place D. the place where

-thanks to many important ... in medicine,human beings can live longer and healthier
A.discover B.discovery C.discoveries D.discoverable
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
19
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
- Collectors often spend time to keep their collections ...
A.the place it is where B.the place which C.it is the place D. the place where
[Có lỗi đề ko bạn?]
-thanks to many important ... in medicine,human beings can live longer and healthier
A.discover B.discovery C.discoveries D.discoverable
 
Top Bottom