English THCS Choose the best answer to complete the sentences

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh

Hàn Tuệ Lâm

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
465
571
119
Du học sinh
Hogwarts
1. Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is khnow as the " Ring of Fire".
Câu này cho mình sao từ occur lại không có 's' ( occurs) vậy ạ??
upload_2020-4-15_10-30-47.png
Btw, chuyên đề naỳ: Subject-Verb Agreement nếu b muốn tìm hiểu thêm :v
2. I wish you(find out)..would/ could find out...the truth soon
 
Top Bottom