English THPT Chọn đáp án đúng

nguyenhoangphuc2304@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
396
173
36

Trịnh Đức Minh

TMod Anh (nghỉ phép dài hạn)
Cu li diễn đàn
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
431
859
101
Đắk Lắk
FTU2
It is difficult to conceive of the vast _______ of energy required by top marathon runners
A. Volumes
B. Quantities
C. Reserves
D. Amounts (collocations: the/a vast amount of energy)

Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom