English 6 Chọn đáp án đúng

Thảo luận trong 'Hỏi bài tiếng Anh lớp 6' bắt đầu bởi hoang nhiu, 19 Tháng hai 2021.

Lượt xem: 131

 1. hoang nhiu

  hoang nhiu Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  20
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THCS cát trù
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  I. Choose the best answer :1. My brother and I ………….. TV every evening. ( watch- watches - is watching - watchs )
  2. They are good students. ………… books are new. (They - Their - These - Those )
  3. Quang and the farmer are loading the truck …………….vegetables (at - to - from - with )
  4. Ba …………… lunch at school. (have - has - eat - does )
  5. Ba’s brother …………… volleyball now. ( play - plays - is playing - are playing )
  6. ……………. grade are you in? ( where - How -many - Why -What )
  7. He has……………. (eye black - black eyes - the black eyes - the eye black)
  8. Mr. Ba travels to work……………………… ( at -for - in - by)
  9. I …………………… swim. I swim everyday. (can - can’t - must - mustn’t)
  10. You can…………………………… here (play- playing - plays - is playing)
  II. Give the correct tenses of the verbs in brackets :
  1. My friends and I (be)………………………… students
  .2. The children (play) in the park at the moment.
  3. …………………….you (go)………………………….. to school everyday?
  4. My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook)…………………… everyday
  5. What your mother (do)…………………………. Now? - She (watch)……………………TV.
  6. She always (brush)…………………………… her teeth after meals.
  IV. Complete the sentences with “can - can’t - must - mustn’t”:
  1. This sign says: No right turn. You …………… turn right. But you ……………… turn left or go straight ahead.
  2. There is an intersection ahead. You ………………… slow down. You …………………… go fast.
  3. There is a stop sign. I ………………… stop there

  V. Correct the wrong sentences:
  1. I’m not go to the cinema every morning. ………………………………………
  2. She’s eat her breakfast now……………………………………………
  3. Hoa not watching TV at present. ………………………………………………
  4. Tan must to get up early. ………………………………………………
   
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt thích bài này.
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,477
  Điểm thành tích:
  416
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Phổ Ninh

  I. Choose the best answer :
  1. My brother and I ………….. TV every evening. ( watch- watches - is watching - watchs )
  2. They are good students. ………… books are new. (They - Their - These - Those )
  3. Quang and the farmer are loading the truck…………….vegetables (at - to - from - with )
  4. Ba …………… lunch at school. (have - has - eat - does )
  5. Ba’s brother …………… volleyball now. ( play - plays - is playing - are playing )
  6. ……………. grade are you in? ( where - How -many - Why -What )
  7. He has……………. (eye black - black eyes - the black eyes - the eye black)
  8. Mr. Ba travels to work……………………… ( at -for - in - by)
  9. I …………………… swim. I swim everyday. (can - can’t - must - mustn’t)
  10. You can…………………………… here (play- playing - plays - is playing)
  II.
  1. am not -> don't
  2. eat->eating
  3. not -> isn't
  4. to get -> get
  1. are
  2. are playing
  3. Do you go
  4. is cooking / cooks
  5. is your mother doing / is watching
  6. brushes
  IV.
  1. can't / can
  2. must / mustn't
  3. must
   
 3. Lê Anhh

  Lê Anhh Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  16
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Thắng Lợi

  I. Choose the best answer :
  1. My brother and I watch TV every evening.
  2. They are good students their books are new.
  3. Quang and the farmer are loading the truck to vegetables
  4. Ba has lunch at school.
  5. Ba’s brother is playing volleyball now.
  6. What grade are you in?
  7. He has black eyes.
  8. Mr. Ba travels to work……………………… ( at -for - in - by) - câu này câu viết thiếu thì phải
  9. I can swim. I swim everyday.
  10. You can play here.
  II. Give the correct tenses of the verbs in brackets :
  1. My friends and I are students.
  .2. The children are playing in the park at the moment.
  3. Do you go to school everyday? - đây là ý kiến của mình
  4. My mother is cooking a meal now. She cooks everyday.
  5. What is your mother doing now? - She is watching TV.
  6. She always brushes her teeth after meals.
  IV. Complete the sentences with “can - can’t - must - mustn’t”:
  1. This sign says: No right turn. You can't turn right. But you can turn left or go straight ahead.
  2. There is an intersection ahead. You must slow down. You mustn't go fast.
  3. There is a stop sign. I must stop there.
  V. Correct the wrong sentences:
  1. am not => don't
  2. eat => eating
  3. not => isn't
  4. to get => get
  - Bạn tham khảo nhé
   
 4. Nhạt 2k9

  Nhạt 2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  91
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  H O C M A I F O R U M

  2. ....their books are new.
  3.....to vegetables
  4. ... has lunch at school.
  5. .... is playing volleyball now.
  6. What grade are you in?
  7. .... black eyes.
  8. Mr. Ba travels to work……………………… ( at -for - in - by)
  9. I can swim. I swim everyday.
  10. ... play here.
  II. Give the correct tenses of the verbs in brackets :
  1. ....are students.
  .2..... are playing in the park at the moment.
  3. Do ... go to school everyday?
  4.....is cooking a meal now. She cooks everyday.
  5..... is your mother doing now? - She is watching TV.
  6. .... brushes her teeth after meals.
  IV. Complete the sentences with “can - can’t - must - mustn’t”:
  1. You can't turn right. But you can turn left or go straight ahead.
  2. You must slow down. You mustn't go fast.
  3. I must stop there.
  V. Correct the wrong sentences:
  1. am not => don't
  2. eat => eating
  3. not => isn't
  4. to get => get
  - Bạn tham khảo nhé , có gì sai mn giúp đỡ
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->