English THCS Chọn đáp án đúng.

Minh Tín

Học sinh tiến bộ
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,221
693
166

Trịnh Phú Quỳnh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
108
165
21
18
Hải Dương
Trường THCS Lê Thanh Nghị
___, he forgot about it.

A) There was no notice for him about the program,
B) Without having told him about the program,
c) Being no reason for noticing about the program,
d) There being no notice for him about the program
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Minh Tín

Minh Tín

Học sinh tiến bộ
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,221
693
166
___, he forgot about it.

A) There was no notice for him about the program,
B) Without having told him about the program,
c) Being no reason for noticing about the program,
d) There being no notice for him about the program
Chọn C vì mệnh đề trước rút gọn đồng chủ ngữ với vế sau.
Nhưng mệnh đề qaun hệ ở phía trước nó giải thích cho gì vậy bạn?
 
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom