Địa 11 Chọn đáp án đúng

thaophuong13122003@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng chín 2019
31
3
6
Hà Nội
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Hạn chế lớn nhất của nông nghiệp Trung Quốc hiện nay là

A. chưa đáp ứng đủ nhu cầu lương thực trong nước.

B. bình quân lương thực theo đầu người vẫn thấp.

C. chỉ tập trung ở các đồng bằng châu thổ các sông lớn.

D. chỉ tập trung trồng cây lương thực để xuất khẩu.

2.Nhận định nào dưới đây không đúng về nông nghiệp Trung Quốc?

A. Sản xuất được nhiều loại nông sản với năng suất cao.

B. Ngành chăn nuôi vẫn chiếm ưu thế hơn trồng trọt.

C. Lương thực vẫn là cây chiếm vị trí quan trọng nhất.

D. Các đồng bằng lớn đồng thời là các vùng nông nghiệp trù phú.

3.Điều kiện thuận lợi nhất để Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là

A. nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc.

B. dân cư đông đúc, máy móc hiện đại.

C. nguồn vốn lớn, trình độ công nghệ cao.

D. thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

4.. Thành tựu của công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc không phải là

A. tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm cao.

B. tổng GDP hàng năm tăng rất mạnh.

C. cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

D. tốc độ gia tăng dân số hàng năm chậm lại.
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,333
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
1. Hạn chế lớn nhất của nông nghiệp Trung Quốc hiện nay là
A. Chưa đáp ứng đủ nhu cầu lương thực trong nước.

2. Nhận định nào dưới đây không đúng về nông nghiệp Trung Quốc?
B. Ngành chăn nuôi vẫn chiếm ưu thế hơn trồng trọt.
3. Điều kiện thuận lợi nhất để Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là
B. Dân cư đông đúc, máy móc hiện đại.
4.Thành tựu của công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc không phải là
C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 
Top Bottom