English THCS Chọn dạng đúng của từ

C

cabua266

Bài tập này khó đó bạn , muốn làm đc thì bạn phải có vốn t`ư cao vs phải biết một ṣô ng~ư pháp Tiếng Anh , tốt nhất khi làm bài tập này bạn cần có một quyển t`ư điển Anh - Việt
Ở trên bạn hỏi khi nào là N , V , Adj , Adv thì muốn xác định đc bạn cần phải xem vị trí của chúng ở trọng cụm t`ư đó là gì :
VD : the + N , Be + Adj , Adj + N , V + adv , Adv + Adj ,
Và tất nhiên bạn cũng phải dịch cụm t`ư đó nếu có thể , ko thì bạn chỉ cần chú ý t`ư ở bên cạch ô trống là đc r :
VD : The .... N
P/s: N là danh t`ư nào đó
Ở đây nếu bn ko để ý kĩ thì bạn s~e điền : The N N , nhưng đáp án phải là The Adj N
P/s: Adj là 1 tính t`ư nào đó
Bạn cần hỉu biê´t 1 số ng~ư pháp để làm bài :
Vd: It's adj to V ,...
 
Top Bottom