chơi chữ _ câu đố

N

nutac98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có vài câu bài tập về nhà văn :D mà có 5 môn nữa đang chờ hok hỉu nàm kịp hem :(( post lên ai nàm dc cho em câu nào thì em thanks câu ý ;)

1 . Tìm hình thức nói lái : Sớ ca , điều động , áo trong , tiền lính , thầy tăng , bầy tôi , hẹn hò ( ví dụ : chống lầy = lấy chồng )

2 . Lời giải các câu đố :
_ Cây j` hình dáng tròn xjnk
Hễ cà thì nhột , cùng mình người ta . ( là gì ? )

_ Xào dài chống suối , xào ngắn chống khe ( là gì )

_ 1 gói đỏ bỏ trong giường ? ( là gì )

_ Giơ lưng cho thế gian ngồi
Ngồi rồi trở laj chê người bất lương ?


3 . Phân tích cách chơi chữ ( mỗi câu viết 1 đoạn văn )
_ Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non .

_ Tu đâu hok thấy tu chùa
Hay là tu hú , mỗi mùa mỗi tu

_ Tôi đã tế bà đủ 3 bò rồi đấy .
_ CHữ nghĩa ướm dần con trẻ hết
Râu ria đâm mãi cái dài ra.
_Vì cam cho quýt đèo bòng
Vì em nhan sắc cho lòng anh say .

_ Chẳng phải liu điu cũng giống nhà
Rắn đầu biếng học quyết hok tha
Thẹn đèn mở lửa đau lòng mẹ .
Nay thét mai gầm rát cổ cha
Giáo thép chỉ quen phường nói dối
Căm lưng con chịu tiếng roi tra
Từ nay trâu lỗ trăm nghề học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gian .


_ Trước quát hok biết
Sau quát chẳng hay
Nửa chừng quát lên
Quát thấy thế này
Bàn trên chửi chó
Bàn dưới cũng chó
Trên dưới đều chó
Rồi choảng nhau luôn
Thần can chẳng bỏ
Thần nhìn thấy thế
Thần hoảng thần chuồn .


Còn mấy câu lý thuyết thì thoai :D làm cũng dc tẹo tẹo rồi :p nhưng càng nhìu đáp án 1 câu càng tốt mờ . Thanks ! :x
 
Top Bottom