Toán 12 Cho $z$ thỏa mãn $|z-3-2i|=2$

TyhLinh

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng chín 2021
38
43
6
17
Hải Dương
THPT
Last edited:
Top Bottom