Toán 8 Cho tam giác ABC

Duy Nguyễn 111

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng bảy 2022
6
8
6
15
Lạng Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ BÀI ĐÂY Ạ ;;;

Cho tam giác ABC có đường cao AE và BD. Chứng minh
a. [imath]\triangle DBC \sim \triangle EAC[/imath]
b. Cho AC = 8 cm, BC = 12 cm. Tính tỷ số [imath]\dfrac{BD}{AE}[/imath]
c. Chứng minh [imath]\triangle{EDC} = \triangle{ABC}[/imath]
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Timeless time

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,032
596
22
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
ĐỀ BÀI ĐÂY Ạ ;;;

Anh_chup_man_hinh_2022-07-30_162300.png
Duy Nguyễn 111
1659174941033.png

a. Xét [imath]\triangle DBC[/imath] và [imath]\triangle EAC[/imath] có:
[imath]\hat D = \hat E = 90^\circ[/imath]
[imath]\hat C[/imath] chung
[imath]\implies \triangle DBC \sim \triangle EAC \,\, (g.g)[/imath]
b. Từ a ta có: [imath]\dfrac{DB}{EA} = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{12}8 = \dfrac{3}2[/imath]
c. Xét [imath]\triangle ABC[/imath] và [imath]\triangle EDC[/imath] có:
[imath]\dfrac{AC}{BC} = \dfrac{EC}{DC}[/imath] (vì [imath]\triangle DBC \sim \triangle EAC[/imath] )
[imath]\hat C[/imath] chung
[imath]\implies \triangle ABC \sim \triangle EDC \,\, (c.g.c)[/imath]
[imath]\implies \widehat{ABC} = \widehat{EDC}[/imath]

Có gì không hiểu em hỏi lại nhé
Em tham khảo thêm: tam giác đồng dạng
 
Top Bottom