Toán 10 Cho tam giác ABC vuông tại A và B(1,4) ,C(-2,3). Xác định tọa độ điểm A biết A nằm trên trục Oy

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
398
333
76
17
Hà Nội
Do [imath]A[/imath] nằm trên trục [imath]Oy[/imath] nên [imath]A[/imath] có tọa độ [imath]A(0;y)[/imath]

[imath]\to \vec{AB} = (1;4-y) ; \vec{AC} = (-2;3-y)[/imath]

Do tam giác [imath]ABC[/imath] vuông tại [imath]A[/imath] nên [imath]AB[/imath] và [imath]AC[/imath] vuông góc nhau hay [imath]\vec{AB}.\vec{AC} =0 \to[/imath]

Đến đây nhân tọa độ vào ta được phương trình [imath]1[/imath] ẩn [imath]y[/imath] bậc [imath]2[/imath] và bạn tự giải
 
Top Bottom