Toán 8 cho tam giác ABC vuông tại A có góc B=60 độ, vẽ phân giác BD(D thuộc AC).

Blink09

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2022
82
72
46
Hà Nội
Hà Nội
Top Bottom