Toán 7 Cho tam giác ABC nhọn đường cao AD

lò lựu đạn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười 2018
396
152
86
24
Bình Định
thpt số 1 phù mỹ

kido2006

Cựu TMod Toán
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,693
2
2,652
401
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Cho tam giác ABC nhọn đường cao AD . Trên tia DA lấy H sao cho DH = DB . Trên DC lấy K sao cho : DK = DA . Chứng minh : KH vuông góc AB
tự chứng minh [tex]\Delta ADB=\Delta KDH(c.g.c)[/tex]
[tex]\Rightarrow \widehat{BAD}=\widehat{DKH}[/tex]
Gọi HK căt AB tại I
Cộng góc các thứ bạn sẽ ra được [tex]\widehat{HDK}=\widehat{HIA}=90 độ[/tex]
Suy6 ra đpcm
 
Last edited:

Khu vườn đom dóm

Học sinh
Thành viên
3 Tháng một 2019
26
12
21
17
Bắc Ninh
Cộng đồng chém gió xuyên lục địa.
Cho tam giác ABC nhọn đường cao AD . Trên tia DA lấy H sao cho DH = DB . Trên DC lấy K sao cho : DK = DA . Chứng minh : KH vuông góc AB
Cho tam giác ABC nhọn đường cao AD . Trên tia DA lấy H sao cho DH = DB . Trên DC lấy K sao cho : DK = DA . Chứng minh : KH vuông góc AB
upload_2020-1-4_22-20-38.png
GTtam giác ABC nhọn
Đường cao AD
DH=DB ( H thuộc DA)
DK=DA ( K thuộc DC )
KLKH vuông góc AB
[TBODY] [/TBODY]
Gọi giao điểm của KH và AB là O
Xét tam giác ADB và tam giác KDH
Có : DB=DH (gt)
góc ADB=góc KDH
AD=KD (gt)
=> tam giác ADB = tam giác KDH (c-g-c)
=> góc BAD=góc HKC (2 góc tương ứng)
góc ABD=góc KHD ( 2 góc tương ứng)
=> góc ABD+góc HKC=góc ABD+góc BAD
Tam giác ADB có : [tex]\widehat{BAD}+\widehat{ABD}+\widehat{ADB}=180^{\circ}[/tex]
=> [tex]\widehat{ADB}=180^{\circ}-(\widehat{BAD} +\widehat{ABD})[/tex]
[tex]\Delta OKD[/tex]
Có : [tex]\widehat{BOK}+\widehat{HKC}+\widehat{ABD}=180^{\circ}[/tex]
=> [tex]\widehat{BOK}=180^{\circ}-(\widehat{HKC} +\widehat{ABD})[/tex]
Mà [tex]\widehat{HKC} +\widehat{ABD}[/tex] = [tex]\widehat{BAD} +\widehat{ABD}[/tex]
=> [tex]\widehat{BOK}=\widehat{ADB}=90^{\circ}[/tex]
(đpcm)
 

Attachments

  • upload_2020-1-4_22-38-12.png
    upload_2020-1-4_22-38-12.png
    15.8 KB · Đọc: 39
Last edited:

kido2006

Cựu TMod Toán
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,693
2
2,652
401
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
View attachment 141531
GT[tex]\Delta ABC[/tex] nhọn
Đường cao AD
DH=DB ( [tex]H\epsilon DA[/tex] )
DK=DA ( [tex]K\epsilon DC[/tex] )
KLKH vuông góc AB
[TBODY] [/TBODY]
Gọi giao điểm của KH và AB là O
Xét [tex]\Delta ADB[/tex] và [tex]\Delta KDH[/tex]
Có [tex]\left\{\begin{matrix} & & \\ DB=DH (gt) & & \\ \widehat{ADB}=\widehat{KDH}=90^{\circ} & & \\ AD=KD (gt) \end{matrix}\right.[/tex]
=>[tex]\Delta ADB=\Delta KDH (c-g-c)[/tex]
=> [tex]\inline \left\{\begin{matrix} & \\ \widehat{BAD}=\widehat{HKC}(2 góc tương u & \\ \widehat{ABD}=\widehat{KHD} \end{matrix}\right.[/tex]
nốt đi cậu. chưa hết mà
 

Phủ Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng tám 2019
580
615
121
17
Bình Định
Trường Free
View attachment 141531
GTtam giác ABC nhọn
Đường cao AD
DH=DB ( H thuộc DA)
DK=DA ( K thuộc DC )
KLKH vuông góc AB
[TBODY] [/TBODY]
Gọi giao điểm của KH và AB là O
Xét tam giác ADB và tam giác KDH
Có : DB=DH (gt)
góc ADB=góc KDH
AD=KD (gt)
=> tam giác ADB = tam giác KDH (c-g-c)
=> góc BAD=góc HKC (2 góc tương ứng)
góc ABD=góc KHD ( 2 góc tương ứng)
=> góc ABD+góc HKC=góc ABD+góc BAD
Tam giác ADB có : [tex]\widehat{BAD}+\widehat{ABD}+\widehat{ADB}=180^{\circ}[/tex]
=> [tex]\widehat{ADB}=180^{\circ}-(\widehat{BAD} +\widehat{ABD})[/tex]
[tex]\Delta OKD[/tex]
Có : [tex]\widehat{BOK}+\widehat{HKC}+\widehat{ABD}=180^{\circ}[/tex]
=> [tex]\widehat{BOK}=180^{\circ}-(\widehat{HKC} +\widehat{ABD})[/tex]
Mà [tex]\widehat{HKC} +\widehat{ABD}[/tex] = [tex]\widehat{BAD} +\widehat{ABD}[/tex]
=> [tex]\widehat{BOK}=\widehat{ADB}=90^{\circ}[/tex]
(đpcm)
cho em hỏi là tại sao góc ADB bằng góc KDH vậy ạ ?
 
Top Bottom