Toán 8 Cho tam giác ABC, M là điểm bất kỳ trên cạnh BC. Vẽ MN//AC (N thuộc AB), Vẽ MP//AB (P thuộc AC)

Top Bottom