Toán 10 cho tam giác ABC đều mỗi canh bằng a

Am Mathematics

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,479
3,885
646
19
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
cho tam giác ABC đều mỗi canh bằng a. tính độ dài vecto AB + 2AC
[tex]\left | \overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC} \right |^2=AB^2+4AC^2+4\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB^2+4AC^2+4AB.AC.cos60^{\circ}=7a^2 \\ \Rightarrow \left | \overrightarrow{AB} +2\overrightarrow{AC}\right |=a\sqrt{7}[/tex]
 
  • Like
Reactions: 0976643944
Top Bottom