Vật lí Cho mạch điện:

Thích học

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2017
83
44
49
Phú Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[tex]R_{1}=6\Omega[/tex] , [tex]R_{2}=3\Omega. Nguồn có suất điện động là 8V, r = 2 ôm.Điện trở ampekế không đáng kể. a. K mở, di chuyển con chạy C, người ta nhận thấy khi điện trở của phần AC của biến trở AB có giá trị 1 ôm, thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở. b. Mắc một biến trở khác thay vào chỗ biến trở đã cho và đóng khóa K. Khi điện trở của phần AC bằng 6 ôm. Thì ampe kế chỉ 5/6 A. Tính giá trị điện trở toàn phần của biến trở mới.[/tex]
 
Top Bottom