Hóa 8 cho m(g) gồm Al Fe vào dd HCl dư thu được 13,44(l) H2

nhungtuyetbui08@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2021
33
24
6

Alice_www

Mod Toán
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười một 2021
1,251
3
1,842
211
Bà Rịa - Vũng Tàu
cho m(g) gồm Al Fe vào dd HCl dư thu được 13,44(l) H2, mặc khác nêý cho m(g) hh ban đầu tác dụng với H2SO4 loãng thu đc 79,8g muối. %mAl
nhungtuyetbui08@gmail.com
[imath]2Al+6HCl\rightarrow 2AlCl_3+3H_2[/imath]
[imath]Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{3}2n_{Al}+n_{Fe}=\dfrac{13.44}{22.4}=0.6[/imath] (1)

[imath]2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2(SO_4)_3+3H_2[/imath]
[imath]Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{n_{Al}}2.M_{Al_2(SO_4)_3}+n_{Fe}.M_{FeSO_4}=79.8[/imath]

[imath]\Rightarrow 171n_{Al}+152n_{Fe}=79.8[/imath] (2)

Từ (1) và (2), giải hệ pt ta đc [imath]n_{Al}=0.2; n_{Fe}=0.3[/imath]

[imath]\%m_{Al}=\dfrac{m_{Al}}{m_{Al}+m_{Fe}}\approx 24.32\%[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Trọn bộ kiến thức học tốt các môn
 

nhungtuyetbui08@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2021
33
24
6
[imath]2Al+6HCl\rightarrow 2AlCl_3+3H_2[/imath]
[imath]Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{3}2n_{Al}+n_{Fe}=\dfrac{13.44}{22.4}=0.6[/imath] (1)

[imath]2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2(SO_4)_3+3H_2[/imath]
[imath]Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{n_{Al}}2.M_{Al_2(SO_4)_3}+n_{Fe}.M_{FeSO_4}=79.8[/imath]

[imath]\Rightarrow 171n_{Al}+152n_{Fe}=79.8[/imath] (2)

Từ (1) và (2), giải hệ pt ta đc [imath]n_{Al}=0.2; n_{Fe}=0.3[/imath]

[imath]\%m_{Al}=\dfrac{m_{Al}}{m_{Al}+m_{Fe}}\approx 24.32\%[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Trọn bộ kiến thức học tốt các môn
Alice_wwwdạ cho em hỏi chỗ 171nAl + 152nFe = 79,8 shao ra đc vậy ạ
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
491
1,075
116
Bình Định
dạ cho em hỏi chỗ 171nAl + 152nFe = 79,8 shao ra đc vậy ạ
nhungtuyetbui08@gmail.comVì khối lượng muối là 79,8g ấy bạn. Biểu thức đó là để tính khối lượng muối. [imath]n_{Al_2(SO_4)_3} = \dfrac{1}{2} n_{Al}[/imath] và [imath]n_{FeSO_4} = n_{Fe}[/imath] nên [imath]m_{muối} = n_{Al_2(SO_4)_3}.M_{Al_2(SO_4)_3}+ n_{FeSO_4}.M_{FeSO_4}[/imath] = [imath]\dfrac{1}{2} n_{Al}.M_{Al_2(SO_4)_3} + n_{Fe}.M_{FeSO_4}[/imath][imath]= 171n_{Al} + 152n{Fe } = 79,8[/imath] ấy bạn
 
Top Bottom