Toán 12 cho hs y=-x mũ 3+3x mũ 2+1. viết PT tại điểm A(0,1)

Top Bottom