Toán 8 Cho hình thang ABCD có AB=5cm, DC=10cm(AB//DC). Lấy điểm E trên cạnh AD sao cho DE/DA=2/5.

Blink09

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2022
79
72
31
Hà Nội
Hà Nội
Top Bottom