Vật lí 10 cho em hỏi làm sao để ra được t1^2/t2^2= (1,52)^3 vậy.

Top Bottom