Văn 10 Cho biết ý nghĩa của hình tượng nhân vật

Quy ẩn giang hồ

Học sinh
Thành viên
6 Tháng năm 2020
73
72
36
17
Hà Nội
THPT Cao Bá Quát

Phạm Văn Tuân

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng hai 2022
66
39
11
Hà Nội
Chào em, em tham khảo gợi ý:
- Trong "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên", nhân vật Ngô Tử Văn đại diện cho chính nghĩa, cho cái thiện, cho kẻ sĩ nước Việt, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, đấu tranh với cái ác, cái xấu để bảo vệ chính nghĩa; còn nhân vật tên tướng giặc họ Thôi đại diện cho cái ác, cái xấu gây nhiễu loạn đời sống nhân dân.
- Chính sự đối lập trong cách xây dựng hình tượng hai nhân vật này làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn; đồng thời góp phần thể hiện tư tưởng, chủ đề của truyện.
 
  • Love
Reactions: Quy ẩn giang hồ
Top Bottom