Toán 10 Cho A(3,4). Tìm M1 ∈ Ox, M2 ∈ Oy sao cho chu vi tam giác M1AM2 nhỏ nhất

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Cho A(3,4). Tìm M1 ∈ Ox, M2 ∈ Oy sao cho chu vi tam giác M1AM2 nhỏ nhất
ChickenGoldenGọi [imath]A_1[/imath] đối xứng với [imath]A[/imath] qua [imath]Ox[/imath]; [imath]A_2[/imath] đối xứng với [imath]A[/imath] qua [imath]Oy[/imath]

Ta có: [imath]C_{M_1M_2A} = M_1A + M_2A+ M_1M_2 = M_1A_1 + M_2A_2 + M_1M_2 \ge A_1A_2[/imath]

Dấu bằng xảy ra khi [imath]A_1; M_1; M_2;A_2[/imath] thẳng hàng

Hay [imath]M_1; M_2[/imath] lần lượt là giao điểm của [imath]A_1A_2[/imath] với [imath]Ox; Oy[/imath]

Em viết PT đường thẳng rồi tìm tọa độ nhé


Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại Tổng hợp kiến thức Hình học cơ bản lớp 10 | Đại số cơ bản lớp 10
 
Top Bottom