Địa 11 CHND Trung Quốc

Bích Ngọc 1401

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng ba 2022
1
0
1
19
Hà Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn nhất của Trung Quốc là:
A. Than đá
B. Quặng sắt
C. Kim loại màu
D. Dầu mỏ
2. Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng Hoa Nam của Trung Quốc là :
A. Kim loại màu, than
B. Kim loại màu
C. Than sắt, dầu khí
D. Dầu Khí
3. Để giải quyết vấn đề thừa lao động trong nông nghiệp, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp:
A. Khoán sản xuất cho nông dân
B. Phát triển công nghiệp địa phương
C. Tăng cường áp dụng KHKT
D. Giảm thuế
4. Đặc điểm nổi bật của nguồn lao động Trung Quốc góp phần quyết định sự phát triển của nền kinh tế xã hội là:
A. Quy mô nguồn lao động đông
B. Nguồn lao động được đầu tư để nâng cao chất lượng
C. Truyền thống lao động cần cù
D. Nguồn lao động gồm nhiều thành phần dân tộc
 
Top Bottom