Sử 8 Chính sách khai thác thuộc địa

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng

Dasha Taran

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2019
51
24
11
19
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
* Cuộc sống của người dân:
- Đời sống bị xáo trộn
+ Một số ở lại làm tá điền cho địa chủ
+ Một số bỏ đi phu cho các đồn điền Pháp
+ Một số khác ra thành thị kiếm ăn: cắt tóc...
+ Một số rất nhỏ đi làm công ở các nhà máy, hầm mỏ của Pháp ở Việt Nam
- Khổ cực trăm bề:
+ Bị tước đoạt ruộng đất
+ Chịu nhiều thứ thuế vô lý
+ Bị bần cùng hóa và phá sản
* Thái độ
Căm ghét chế độ TD Pháp+ lòng yêu nước, ý thức dt sâu sắc=> sẵn sàng hưởng ứng, tham giacác cuộc đấu tranh do bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đề xướng để giành tự do, độc lập
 
Top Bottom