Sử 6 Chính sách cai trị của nhà Hán

Hiệu Nguyễn Ngọc

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2022
67
109
21
Nghệ An

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
16
Hà Tĩnh
Hãy cho biết chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta.
Hiệu Nguyễn NgọcChính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ TK II TCN đến TK I
+Về Chính trị : chia nước ta thành quận, huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc về người Hán.(Âm mưu "Dùng người Việt trị người Việt)
+Về chính sách bóc lột kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột bằng các thứ thuế (nặng nhất là thuế sắt và muối), chính sách cống nạp nặng nề, cướp ruộng đất, buộc dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền sắt và muối.
+ Về Văn Hoá:Chúng đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở Âu Lạc cùng với người Việt, bắt người Việt phải theo phong tục, tập quán của người Hán nhằm biến người Việt thành người Hán (đồng hoá nhân dân ta, tiêu diệt hoàn toàn dân tộc ta).
+Chính quyền đô hộ áp dụng luật hà khắc, thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân ta.
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
::
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,021
6
742
151
Lào Cai
Lào Cai
Hãy cho biết chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta.
Hiệu Nguyễn Ngọc
* Chính trị: Chúng chia nước ta thành các quận, huyện để dễ bề cai trị, nắm mọi quyền hành.

* Kinh tế: Chúng ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng nhiều hình thức.

* Văn hoá: Chúng truyền bá Nho giáo và chữ Hán, bắt nhân dân ta phải tuân theo phong tục của người Hán.

=> Nhận xét: Những điều trên của chúng nhằm xoá tên nước ta, biến nước ta thành các đơn vị hành chính của Trung Quốc. Vơ vét các nguồn lợi về kinh tế của nước ta để phục vụ cho chúng. Đồng thời, đồng hoả đối với nhân dân ta, biến dân ta thành một bộ phận của người Hán.

Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Hãy cho biết chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta.
Hiệu Nguyễn Ngọc Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc, lập thành châu Giao, đặt các chức quan Thứ sử, Thái thú, Đô uý (người Hán) cai trị, nhằm xoá bỏ nhà nước Âu Lạc
+ Ở các huyện, nhà Hán vẫn cho các lạc tướng cai quản như cũ với âm mưu “Dùng người Việt trị người Việt”.
+ Chúng đưa người Hán sáng sống cùng người Việt, bắt người Việt phải theo phong tục, tập quán của người Hán nhằm biến người Việt thành người Hán
=> Đồng hoá nhân dân ta, tiêu diệt hoàn toàn dân tộc ta
- Chính sách bóc lột:
+ Nhà Hán bóc lột nhân dân ta rất nặng nề, chúng đánh thuế nặng (đặc biệt là thuế muối, thuế sắt), …
+ Bắt nhân dân ta cống nạp sản vật quý hiếm: ngà voi, đồi mồi, sừng tê giác, …
=> Kìm hàm sức người, sức của và thu lại lợi nhuận cho Người Hán
 
Top Bottom