Văn Chinh phục chủ đề phong cách ngôn ngữ cùng Chuột Hồng

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,197
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Đề bài
Câu 1.
Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,547
12,535
996
Nam Định
In the sky
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,995
4,037
461
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
1. A
2. A
Câu 6???: C
3.C
Đề bài
Trả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
C
[TBODY] [/TBODY]
..
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
Câu 6. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngônA. ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A,Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
Câu 6. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
Đề bài
Câu 1.
Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
[TBODY] [/TBODY]
Xin chúc mừng tất cả đều trả lời chính xác :rongcon27
Đề bàiTrả lời
Câu 1. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?
A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.
B. Có người nói và người nghe.
C. Có nội dung trao đổi cụ thể.
D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.
A
Câu 2. Tình cảm, thái độ được thể hiện qua đoạn đối thoại sau là gì?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Thân mật
B. Kẻ cả
C. Trách cứ
D. Nạt nộ
A
Câu 3. Tính khẩu ngữ của ngôn ngữ trong đoạn đối thoại sau không thể hiện ở từ ngữ nào?
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
A. Nó chết một cái
B. Những như một mình
C. Cũng là kháng chiến
D. Ở đâu ta
C
[TBODY] [/TBODY]
Xin chúc mừng khán giả @Vinhtrong2601 :rongcon15
upload_2021-11-16_17-34-28-png.193336
 

Attachments

 • upload_2021-11-16_17-34-28.png
  upload_2021-11-16_17-34-28.png
  180.2 KB · Đọc: 99

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,995
4,037
461
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
À nhon, Chuột Hồng đã quay trở lại, mau mau ghi danh nhận ngay giấy chứng nhận xịn xò nào! :Chuothong1
CÂU HỎI KÌ NÀY
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]

Form tham gia
Bước 1: Trả lời câu hỏi
Bước 2: Tag 2 người bạn đáng iu của bạn vào nhaa

Tag những thành viên siêu tích cực tham gia nè: @Chris Master Harry @Hà Kiều Chinh @Nna nguyễn @Xuân Hải Trần @Ác Quỷ @hoangtuan9123 @Vinhtrong2601 @Junery N @Trần Hoàng Hạ Đan @sannhi14112009 ....
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,472
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
À nhon, Chuột Hồng đã quay trở lại, mau mau ghi danh nhận ngay giấy chứng nhận xịn xò nào! :Chuothong1
CÂU HỎI KÌ NÀY
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
Form tham gia
Bước 1: Trả lời câu hỏi
Bước 2: Tag 2 người bạn đáng iu của bạn vào nhaa

Tag những thành viên siêu tích cực tham gia nè: @Chris Master Harry @Hà Kiều Chinh @Nna nguyễn @Xuân Hải Trần @Ác Quỷ @hoangtuan9123 @Vinhtrong2601 @Junery N @Trần Hoàng Hạ Đan @sannhi14112009 ....
1. D
2. C
3. C
tag: @sannhi14112009 , @Nguyễn Hoàng Vân Anh
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
Tag: @Ngọc Maiiii, @Vũ Khuê
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,399
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
À nhon, Chuột Hồng đã quay trở lại, mau mau ghi danh nhận ngay giấy chứng nhận xịn xò nào! :Chuothong1
CÂU HỎI KÌ NÀY
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
Form tham gia
Bước 1: Trả lời câu hỏi
Bước 2: Tag 2 người bạn đáng iu của bạn vào nhaa @Vũ Khuê,

Tag những thành viên siêu tích cực tham gia nè: @Chris Master Harry @Hà Kiều Chinh @Nna nguyễn @Xuân Hải Trần @Ác Quỷ @hoangtuan9123 @Vinhtrong2601 @Junery N @Trần Hoàng Hạ Đan @sannhi14112009 ....
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,197
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
@kaede-kun @Nhóc Kon_2k7
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,995
4,037
461
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
@kaede-kun @Nhóc Kon_2k7
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]

Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường
[TBODY] [/TBODY]
Tag: @Ngọc Maiiii, @Vũ Khuê
Câu 1. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?
A. Dùng nhiều từ tượng thanh
B. Dùng nhiều từ tượng hình
C. Dùng nhiều từ láy
D. Dùng nhiều biện pháp tu từ
Câu 2. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:
A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.
B. Tính cá thể hóa.
C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.
D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.
Câu 3. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.
B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.
C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.
D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường

upload_2021-11-23_21-23-42-png.194047


Rất tiếc giấy chứng nhận siêu xinh xẻo mang thương Cú Mèo kì này ghi nhận không ai trả lời chính xác hoàn toàn. Hẹn gặp các bạn ở những câu hỏi tiếp theo. Bye bye:Rabbit15
 

Attachments

 • upload_2021-11-23_21-23-42.png
  upload_2021-11-23_21-23-42.png
  245.1 KB · Đọc: 70

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,995
4,037
461
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
upload_2021-11-23_21-23-42-png.194047

Liệu giấy chứng nhận cú mèo siêu xinh này sẽ thuộc về bạn nào?
Lần này mình sẽ vinh danh số lượng lớn thành viên vì có một vài bạn vào hơi chậm nha

Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "
Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính

@sannhi14112009
@Vinhtrong2601
@Xuân Hải Trần
@hoangtuan9123
@Yuriko - chan
@Nguyễn Hoàng Vân Anh
@Junery N
...
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,472
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính

HEHE, EM LÀM BỪA. ^^
 

Chris Master Harry

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,804
7,268
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính
 

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính
 

bebo 01

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2021
67
419
36
15
Hà Nội
THCS Amsterdam
Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính

Lần sau anh tag em nhé ạ ^^
 
 • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,995
4,037
461
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Đáp án kì trước

Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?
A. Các văn bản hành chính, pháp luật.
B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.
C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.
D. Các văn bản khoa học, chính luận.

Câu 2. Vè, truyện dân gian,... là các sản phẩm thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ văn chương
B. Phong cách ngôn ngữ văn học
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
D. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - văn hóa

Câu 3. Âm nhạc mang phong cách ngôn ngữ?
A. Văn nghệ
B. Sân khấu
C. Sinh hoạt
D. Nghệ thuật

Câu 4. "Sau hai mùa đã qua, "Penthouse" đã trở lại với phần thứ ba, hứa hẹn mang đến làn sóng drama cực chất cho những ai yêu thích sự kịch tính. Tuy nhiên, hãy cùng điểm lại những phát ngôn siêu chất đã làm nên thương hiệu của loạt phim từ hai phần đầu tiên, ,đồng thời chờ đợi xem mùa ba sẽ chứa đựng điều bất ngờ gì dành cho khán giả."
Đoạn trích trên mang phong cách ngôn ngữ?
A. Chính luận
B. Báo chí
C. Nghệ thuật
D. Hành chính

upload_2021-12-11_16-19-22.png


Chúc mừng @Vinhtrong2601 @Chris Master Harry @Nguyễn Hoàng Vân Anh :Chuothong25:Chuothong31
Hẹn các bạn vào số tiếp theo
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,995
4,037
461
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Đánh ''Đ'' hoặc ''S'' vào ô trống
Nhận địnhĐúng / Sai
Phong cách ngôn ngữ văn chương thường mang đậm tính tập thể, cộng đồng
Phong cách ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ bác học. Vì thế, chỉ có các nhà khoa học mới sử dụng được PCNN này
Văn bản giấy tờ nhà đất là văn bản mang phong cách ngôn ngữ khoa học
Văn bản ''Chiếu dời đô'' mang đậm phong cách ngôn ngữ hành chí
[TBODY] [/TBODY]

@Vinhtrong2601
@Xuân Hải Trần
@Chris Master Harry
@Khánhly2k7
@Junery N
@sannhi14112009
....
 
Top Bottom