Chinh phục bài tập về CÂU SO SÁNH

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh' bắt đầu bởi Thiên Thuận, 17 Tháng chín 2021.

Lượt xem: 3,335

 1. Xuân Hải Trần

  Xuân Hải Trần Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,212
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

  Question 71: This one is prettier, but it costs______ as the one.
  A. as much as
  B. twice as much
  C. as many
  D. twice as many
  Question 72: You can take ______ pens as you want.
  A. as many
  B. as much
  C. so much
  D. too many
  Question 73: Of the two sisters, Thuy Kieu ______.
  A. is beautiful
  B. the most beautiful
  C. is more beautiful
  D. is so beautiful as
  Question 74: ______ I get to know her, the more I like her.
  A. For more
  B. More
  C. The more
  D. The most
  Question 75: The ______ students do not always do well in tests.
  A. brighter
  B. more bright
  C. more brighter
  D. brighter more
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 2. Junery N

  Junery N Cựu Hỗ trợ viên Thành viên HV CLB Địa lí

  Bài viết:
  4,537
  Điểm thành tích:
  996
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  In the sky

  Question 71: This one is prettier, but it costs______ as the one.
  A. as much as
  B. twice as much
  C. as many
  D. twice as many
  Question 72: You can take ______ pens as you want.
  A. as many
  B. as much
  C. so much
  D. too many
  Question 73: Of the two sisters, Thuy Kieu ______.
  A. is beautiful
  B. the most beautiful
  C. is more beautiful
  D. is so beautiful as
  Question 74: ______ I get to know her, the more I like her.
  A. For more
  B. More
  C. The more
  D. The most
  Question 75: The ______ students do not always do well in tests.
  A. brighter
  B. more bright
  C. more brighter
  D. brighter more
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 3. Yuriko - chan

  Yuriko - chan Cựu TMod Địa Thành viên

  Bài viết:
  1,155
  Điểm thành tích:
  511
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  ..................

  BÀI TẬP - PART 15
  Question 71: This one is prettier, but it costs______ as the one.
  A. as much as
  B. twice as much
  C. as many
  D. twice as many
  Question 72: You can take ______ pens as you want.
  A. as many
  B. as much
  C. so much
  D. too many
  Question 73: Of the two sisters, Thuy Kieu ______.
  A. is beautiful
  B. the most beautiful
  C. is more beautiful
  D. is so beautiful as
  Question 74: ______ I get to know her, the more I like her.
  A. For more
  B. More
  C. The more
  D. The most
  Question 75: The ______ students do not always do well in tests.
  A. brighter
  B. more bright
  C. more brighter
  D. brighter more
   
  Thiên ThuậnXuân Hải Trần thích bài này.
 4. nhuukha

  nhuukha Học sinh gương mẫu Thành viên HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  1,044
  Điểm thành tích:
  336
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry

  Question 71: This one is prettier, but it costs______ as the one.
  A. as much as
  B. twice as much
  C. as many
  D. twice as many
  Question 72: You can take ______ pens as you want.
  A. as many
  B. as much
  C. so much
  D. too many
  Question 73: Of the two sisters, Thuy Kieu ______.
  A. is beautiful
  B. the most beautiful
  C. is more beautiful
  D. is so beautiful as
  Question 74: ______ I get to know her, the more I like her.
  A. For more
  B. More
  C. The more
  D. The most
  Question 75: The ______ students do not always do well in tests.
  A. brighter
  B. more bright
  C. more brighter
  D. brighter more
   
  Thiên ThuậnVinhtrong2601 thích bài này.
 5. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  ĐÁP ÁN - PART 15
  Question 71: This one is prettier, but it costs ______ as the one.
  A. as much as
  B. twice as much
  C. as many
  D. twice as many
  Question 72: You can take ______ pens as you want.
  A. as many
  B.
  as much
  C. so much
  D. too many
  Question 73: Of the two sisters, Thuy Kieu ______.
  A. is beautiful
  B. the most beautiful
  C. is more beautiful
  D.
  is so beautiful as
  Question 74: ______ I get to know her, the more I like her.
  A. For more
  B. More
  C. The more
  D.
  The most
  Question 75: The ______ students do not always do well in tests.
  A. brighter
  B.
  more bright
  C. more brighter
  D. brighter more
   
  Vinhtrong2601 thích bài này.
 6. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  BÀI TẬP - PART 16
  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
 7. Vinhtrong2601

  Vinhtrong2601 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,201
  Điểm thành tích:
  481
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Thị Trấn Đông Thành

  BÀI TẬP - PART 16
  Question 76:
  Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 8. Nguyễn Hoàng Vân Anh

  Nguyễn Hoàng Vân Anh Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  724
  Điểm thành tích:
  276
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Đông Thành

  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Vinhtrong2601Thiên Thuận thích bài này.
 9. Yuriko - chan

  Yuriko - chan Cựu TMod Địa Thành viên

  Bài viết:
  1,155
  Điểm thành tích:
  511
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  ..................

  BÀI TẬP - PART 16
  Question 76:
  Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 10. Junery N

  Junery N Cựu Hỗ trợ viên Thành viên HV CLB Địa lí

  Bài viết:
  4,537
  Điểm thành tích:
  996
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  In the sky

  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  kaede-kunThiên Thuận thích bài này.
 11. Xuân Hải Trần

  Xuân Hải Trần Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,212
  Điểm thành tích:
  491
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 12. Nguyễn Hoàng Vân Anh

  Nguyễn Hoàng Vân Anh Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  724
  Điểm thành tích:
  276
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Đông Thành

  [​IMG]
  anh cho em hỏi vì câu câu 73 so sánh hơn kém giữa 2 đối tượng thì trước adj sao lại không dùng the?
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 30 Tháng chín 2021
  Thiên ThuậnVinhtrong2601 thích bài này.
 13. Hà Kiều Chinh

  Hà Kiều Chinh Cựu CTV CLB Lịch sử Thành viên

  Bài viết:
  638
  Điểm thành tích:
  181
  Nơi ở:
  Tuyên Quang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đức Ninh

  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 14. Nhóc Kon_2k7

  Nhóc Kon_2k7 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  233
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đồng Than

  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Thiên Thuận thích bài này.
 15. kaede-kun

  kaede-kun Giải Ba event Thế giới Sinh học 2 Thành viên HV CLB Địa lí

  Bài viết:
  1,527
  Điểm thành tích:
  666
  Nơi ở:
  Tây Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  ~ Outer Space ~

  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C. more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D. as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D. more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D. different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B. for
  C. like
  D. to
   
  Hà Kiều Chinh, Junery NThiên Thuận thích bài này.
 16. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  ĐÁP ÁN - PART 16
  Question 76: Instead of slowing down, he drove ______.
  A. more fastly
  B. faster
  C.
  more faster
  D. faster more
  Question 77: My new shoes cost me ______ the last pair that I bought.
  A. times three
  B. three times more than
  C. three times as much as
  D.
  as much three times as
  Question 78: Although she is very famous, she is not ______ her sister.
  A. pretty as
  B. as pretty
  C. prettier than
  D.
  more pretty than
  Question 79: This new shampoo is not much ______ the others that I have tried.
  A. different
  B. different than
  C. different from
  D.
  different that
  Question 80: Ngoc isn't as nice ______ Linh.
  A. as
  B.
  for
  C. like
  D. to
   
 17. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  Chào em, rất cảm ơn em đã đặt ra câu hỏi mà anh luôn mong chờ có ai đó hỏi :D
  Question 73: Of the two sisters, Thuy Kieu ______.
  A. is beautiful
  B. the most beautiful
  C. is more beautiful
  D. is so beautiful as

  Điền vào khoảng trống của câu hỏi này có 2 đáp án đúng: is the more beautiful hoặc là is more beautiful đều được hết nha em :D Mình ưu tiên chọn đáp án có the nha, và trong câu hỏi trắc nghiệm thì sẽ không có trường hợp cho cả 2 phương án như trên đâu nè :p
   
 18. Thiên Thuận

  Thiên Thuận Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  3,796
  Điểm thành tích:
  1,004
  Nơi ở:
  Vĩnh Long
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

  BÀI TẬP - PART 17
  Question 81: They are ______ my other neighbors.
  A. more friendlier than
  B. friendly than
  C. friendlier as
  D. more friendly than
  Question 82: The museum is ______ from the airport than the bus stop.
  A. far
  B. farther
  C. further
  D. B and C
  Question 83: The ______ accident in the history of this country occurred last year on the Freeway.
  A. badest
  B. most bad
  C. worse
  D. worst
  Question 84: She finished the test ________ of all.
  A. rapidly
  B. the most rapidly
  C. most rapidly
  D. more rapidly
  Question 85: Many chemicals react ________ in acid or base solutions.
  A. more quick
  B. more quickly
  C. quicklier
  D. as quickly more
   
  Nhóc Kon_2k7 thích bài này.
 19. Vinhtrong2601

  Vinhtrong2601 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,201
  Điểm thành tích:
  481
  Nơi ở:
  Long An
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Thị Trấn Đông Thành

  BÀI TẬP - PART 17
  Question 81: They are ______ my other neighbors.
  A. more friendlier than
  B. friendly than
  C. friendlier as
  D. more friendly than
  Question 82: The museum is ______ from the airport than the bus stop.
  A. far
  B. farther
  C. further
  D. B and C
  Question 83: The ______ accident in the history of this country occurred last year on the Freeway.
  A. badest
  B. most bad
  C. worse
  D. worst
  Question 84: She finished the test ________ of all.
  A. rapidly
  B. the most rapidly
  C. most rapidly
  D. more rapidly
  Question 85: Many chemicals react ________ in acid or base solutions.
  A. more quick
  B. more quickly
  C. quicklier
  D. as quickly more
   
  Thiên ThuậnXuân Hải Trần thích bài này.
 20. Ác Quỷ

  Ác Quỷ Bá tước Halloween Thành viên

  Bài viết:
  763
  Điểm thành tích:
  301
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Trường học/Cơ quan:
  .

  Question 81: They are ______ my other neighbors.
  A. more friendlier than
  B. friendly than
  C. friendlier as
  D. more friendly than
  Question 82: The museum is ______ from the airport than the bus stop.
  A. far
  B. farther
  C. further
  D. B and C
  Question 83: The ______ accident in the history of this country occurred last year on the Freeway.
  A. badest
  B. most bad
  C. worse
  D. worst
  Question 84: She finished the test ________ of all.
  A. rapidly
  B. the most rapidly
  C. most rapidly
  D. more rapidly
  Question 85: Many chemicals react ________ in acid or base solutions.
  A. more quick
  B. more quickly
  C. quicklier
  D. as quickly more
   
  Thiên Thuận thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY