Chinh phục bài tập V-ing / TO VO / VO

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
EXERCISE 12
37. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to be
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 12
37. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in _____listening___ (listen) to music before __going___ (go) to bed
 

Quang Đức !

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2020
94
249
51
10
Nghệ An
Tiểu Học Quỳnh Hồng
37. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to be
37. Before going (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ___listening_____ (listen) to music before ___going__ (go) to be
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 12
37. Before ___GOING_____ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ____LISTENING____ (listen) to music before ___GOING__ (go) to be
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
EXERCISE 13
1. My friend promised (return) ________________ the book very soon.
2. Most people enjoy (write) ________________ letters to their friends.
3. Tom avoids (study) ________________ his lessons as long as possible.
4. David finished (write) ________________ the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) ________________ for South America?
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
597
86
Hưng Yên
THCS Đồng Than
EXERCISE 12
37. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to be
37. Before ___goes_____ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ____listening____ (listen) to music before __going___ (go) to be
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
EXERCISE 12
37. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to be
37. Before ___GOING_____ (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in ____LISTENING____ (listen) to music before ___GOING__ (go) to bed
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,661
996
Nam Định
In the sky
37. Before going (go) to bed, my mother turned off the lights.
38. Minh is interested in listening (listen) to music before going (go) to be
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 13
1. My friend promised (return) ________TO RETURN________ the book very soon.
2. Most people enjoy (write) _______WRITING_________ letters to their friends.
3. Tom avoids (study) ________STUDYING________ his lessons as long as possible.
4. David finished (write) _______WRITING_________ the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) ________TO LEAVE________ for South America?
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
EXERCISE 13
1. My friend promised (return) ________________ the book very soon.
2. Most people enjoy (write) ________________ letters to their friends.
3. Tom avoids (study) ________________ his lessons as long as possible.
4. David finished (write) ________________ the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) ________________ for South America?
1. My friend promised (return) _____to return_______ the book very soon.
2. Most people enjoy (write) ______writing__________ letters to their friends.
3. Tom avoids (study) _______studying_________ his lessons as long as possible.
4. David finished (write) ________writing________ the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) _____to leave___________ for South America?
 

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
688
2,041
231
14
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
1. My friend promised to return the book very soon.
2. Most people enjoy writing letters to their friends.
3. Tom avoids studying his lessons as long as possible.
4. David finished writing the report about four o’clock.
5. How soon do you expect to leave for South America?
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,661
996
Nam Định
In the sky
1. My friend promised to return the book very soon.
2. Most people enjoy writing letters to their friends.
3. Tom avoids studying his lessons as long as possible.
4. David finished writing the report about four o’clock.
5. How soon do you expect to leave for South America?
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,042
8,860
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
1. My friend promised (return) to return the book very soon.
2. Most people enjoy (write) writing letters to their friends.
3. Tom avoids (study) studying his lessons as long as possible.
4. David finished (write) writing the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) leave for South America?
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
1. My friend promised (return) _____to return_______ the book very soon.
2. Most people enjoy (write) ______writing__________ letters to their friends.
3. Tom avoids (study) _______studying_________ his lessons as long as possible.
4. David finished (write) ________writing________ the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) _____to leave___________ for South America?
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,202
5,406
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
1. My friend promised (return) _____to return_______ the book very soon.
2. Most people enjoy (write) ______writing__________ letters to their friends.
3. Tom avoids (study) _______studying_________ his lessons as long as possible.
4. David finished (write) ________writing________ the report about four o’clock.
5. How soon do you expect (leave) ____________to leave___________ for South America?
 
Top Bottom