Chỉnh hợp , Tổ hợp - các bạn giúp mình nhé

Z

zerox10

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm bữa do bệnh quá không đi học được, gặp ông thầy cho bài tập về nhà mà chưa hiểu rõ lắm, các bạn giúp mình tí nhé

1. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có bao nhiêu số gồm 6 chữ số phân biệt mà:
a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau
b) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau và các chữ số lẽ đứng cạnh nhau
2. Có 10 học sinh lớp 10A1 và 10 học sinh lớp 11A1 xếp vào 4 dãy ghế, mỗi dãy 5 học sinh. Có bao nhiêu cách để xếp học sinh cùng lớp ngồi nối đuôi nhau, các học sinh ngồi cạnh nhau thì khác lớp
3. Có 5 bi trắng giống nhau và 5 bi xanh phân biệt vào 1 dãy có 10 chỗ trống. Có bao nhiêu cách nếu :
a) Các bi trắng được xếp kề nhau.
b) Các bi xanh được xếp kề nhau

Cám ơn các bạn nhiều
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenbahiep1

Hôm bữa do bệnh quá không đi học được, gặp ông thầy cho bài tập về nhà mà chưa hiểu rõ lắm, các bạn giúp mình tí nhé
1. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có bao nhiêu số gồm 6 chữ số phân biệt mà:
a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau
b) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau và các chữ số lẽ đứng cạnh nhau

câu a
có 6 số tất cả các số chẵn là 0,2,4 ta tạm thời tính số trường hợp số đầu là 0
0,2,4 có thể chọn các vị trí trong 6 ví trí vậy tất cả có

4 ví trí cặp 0,2,4 có thể đứng gồm 024abc , a024bc , ab024c ,abc024

cặp 0,2,4 lại có thể hoán vị cho nhau 3! và các số lẻ a,b,c có thể hoán vị 3! cho nhau
vậy tất cả có

[TEX]3!.3!.4 = 144[/TEX] cách

tuy nhiên có 2 trường hợp số 0 đứng đầu là 024 và 042 vậy tất cả có
144 - 2.3! = 132 số thỏa mãn

câu b

do chỉ có 6 số vậy có 2 TH
TH 1 : 3 số đầu là lẻ , 3 số sau chẵn

3 số đầu lẻ vậy có thể hoán vị là 3! với 3 số chẵn sau hoán vị 3!

vậy có 3!.3! = 36 số

TH_2 : 3 số đầu chẵn , 3 số sau lẻ
vậy cũng có 36 số , tuy nhiên có 2. 3! trường hợp số 0 đứng đầu vậy có
36 - 12 = 14 số

vậy tât cả có 60 số thỏa mãn
 
Last edited by a moderator:
N

nha_ngheo_95

Hôm bữa do bệnh quá không đi học được, gặp ông thầy cho bài tập về nhà mà chưa hiểu rõ lắm, các bạn giúp mình tí nhé

1. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có bao nhiêu số gồm 6 chữ số phân biệt mà:
a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau
b) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau và các chữ số lẽ đứng cạnh nhau
2. Có 10 học sinh lớp 10A1 và 10 học sinh lớp 11A1 xếp vào 4 dãy ghế, mỗi dãy 5 học sinh. Có bao nhiêu cách để xếp học sinh cùng lớp ngồi nối đuôi nhau, các học sinh ngồi cạnh nhau thì khác lớp
3. Có 5 bi trắng giống nhau và 5 bi xanh phân biệt vào 1 dãy có 10 chỗ trống. Có bao nhiêu cách nếu :
a) Các bi trắng được xếp kề nhau.
b) Các bi xanh được xếp kề nhau

Cám ơn các bạn nhiều
câu a bạn phân tích như sau:

có 4 vị trí đặt bộ 3 số 024
với mỗi cách đặt vị trí của bộ 3 số này có:
3! cách sắp xếp các số chẵn
3! cách sắp xếp các số lẻ
vậy có tất cả 4 x 3! x3! =144 số gồm 6 chữ số bao gồm cả các số có số 0 đứng đầu
các số có số 0 đứng đầu có dạng: 0abcde trong đó a và b chi có thể là 2 or 4
có 2! cách sắp xếp a,b
có 3! cách sắp xếp c,d,e
vậy có tất cả 2! x 3! = 12 các số như vậy
vậy các số cần tìm là 144 - 12 =132 số

câu b:

có 2 cách sắp xếp 2 bộ 3 số chẵn và bộ 3 số lẻ: abc,cde
với mỗi cách như vậy có 3! cách sắp xếp 3 số chẵn, 3! cách sắp xếp 3 số lẻ
vậy có tất cả 2x3!x3!=72 số bao gồm số 0 đứng đầu
sau đó bạn lập luận tương tự câu a để loại các số có số 0 đứng đầu:12
vậy các số các số cần tìm là : 60 số
 
Last edited by a moderator:
N

nha_ngheo_95

câu a
có 6 số tất cả các số chẵn là 0,2,4 ta tạm thời tính số trường hợp số đầu là 0
0,2,4 có thể chọn các vị trí trong 6 ví trí vậy tất cả có

[TEX]C_6^3[/TEX] cặp 0,2,4 có thể đứng

cặp 0,2,4 lại có thể hoán vị cho nhau 3!
vậy tất cả có

[TEX]A_6^3 = 120[/TEX] cách

tuy nhiên có 2 trường hợp số 0 đứng đầu là 024 và 042 vậy tất cả có
120 - 2 = 118 số thỏa mãn

câu b

do chỉ có 6 số vậy có 2 TH
TH 1 : 3 số đầu là lẻ , 3 số sau chẵn

3 số đầu lẻ vậy có thể hoán vị là 3! với 3 số chẵn sau hoán vị 3!

vậy có 3!.3! = 36 số

TH_2 : 3 số đầu chẵn , 3 số sau lẻ
vậy cũng có 36 số , tuy nhiên có 2. 3! trường hợp số 0 đứng đầu vậy có
36 - 12 = 14 số

vậy tât cả có 50 số thỏa mãn
bạn làm sai rồi 3 số đứng cạnh nhau thì làm sao lấy được 6C3 vị trí 024
hơn nữa 2 trường hợp bạn loại là 024 và 042 sai bét thế còn 024135,024153...thì sao???????
câu b cũng làm sai bét cả,ông này không hiểu gì về tổ hợp xác xuất rùi
 
N

nguyenbahiep1

bạn làm sai rồi 3 số đứng cạnh nhau thì làm sao lấy được 6C3 vị trí 024
hơn nữa 2 trường hợp bạn loại là 024 và 042 sai bét thế còn 024135,024153...thì sao???????
câu b cũng làm sai bét cả,ông này không hiểu gì về tổ hợp xác xuất rùi


uhm vậy bạn giỏi rồi , bạn rất hiểu về tổ hợp , có thể câu 1 mình sai thật, đôi lúc mình làm vội và hơi nhiều không tránh khỏi sai sót , còn câu 2 sai bét thì cũng ko chắc lắm đâu .

người giỏi còn người giỏi hơn, làm được 1 ,2 bài chưa phải là nhất đâu ban nhé
 
X

xjteen_95

vậy đáp án nào đúng đây mọi ng,mjh cũng học giốt phần chỉnh hợp nay lắm,cũng mog mọi ng giúp đỡ
 
N

nguyenbahiep1

câu a bạn phân tích như sau:

có 3 vị trí đặt bộ 3 số 024
với mỗi cách đặt vị trí của bộ 3 số này có:
3! cách sắp xếp các số chẵn
3! cách sắp xếp các số lẻ
vậy có tất cả 3 x 3! x3! =108 số gồm 6 chữ số bao gồm cả các số có số 0 đứng đầu
các số có số 0 đứng đầu có dạng: 0abcde trong đó a và b chi có thể là 2 or 4
có 2! cách sắp xếp a,b
có 3! cách sắp xếp c,d,e
vậy có tất cả 2! x 3! = 12 các số như vậy
vậy các số cần tìm là 108 - 12 =96 số

câu b:

có 2 cách sắp xếp 2 bộ 3 số chẵn và bộ 3 số lẻ: abc,cde
với mỗi cách như vậy có 3! cách sắp xếp 3 số chẵn, 3! cách sắp xếp 3 số lẻ
vậy có tất cả 2x3!x3!=72 số bao gồm số 0 đứng đầu
sau đó bạn lập luận tương tự câu a để loại các số có số 0 đứng đầu:12
vậy các số các số cần tìm là : 60 sốcâu 1 làm không đúng nhé bạn, căp 024 có 4 vị trí đứng.................................................................
 
Top Bottom