Văn Chiếu hịch cáo

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
20
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
HỊCH TƯỚNG SĨ
- Nêu những tấm gương trung thần nghĩa sĩ thời xưa và thời nay.

- Nhắc nhở về việc hiện tình đất nước: giặc ngoại xâm đang đe dọa, sứ giặc nghênh ngang làm nhục quốc thể.

- Bộc bạch nỗi niềm đau xót, trăn trở vì đất nước và lòng căm thù giặc đến sôi sục của vị chủ tướng.

- Phê phán mạnh mẽ thái độ cầu an, thói ham vui chơi hưởng lạc, vô trách nhiệm trước hiện tình đất nước của các tướng sĩ và chỉ ra hậu quả của nó.

- Nhắc nhở các tướng sĩ về những ân nghĩa của vị chủ tướng với họ để khơi dậy lòng trung thành của các tướng sĩ.

- Nêu những việc cần thiết phải làm để có thế đánh thắng quân xâm lược.

CHIẾU DỜI ĐÔ
Mục đích của Chiếu dời đô của Lí Công uẩn là muốn bày to ý muốn dời đô từ Hoa Lư về Đại La. Nếu chỉ đưa ra luận điểm : “Các triều đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì chưa đủ để đạt được mục đích này. Để đạt được mục đích, Chiếu dời đô đã có các luận điểm :
- Các triểu đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô.
- Hai nhà Đinh, Lê không dời đô nên triều đại ngắn ngủi, trăm họ hao tổn.
- Thành Đại La là nơi lí tưởng để đóng đô.
NƯỚC ĐẠI VIỆT TA
-tư tưởng nhân nghĩa và chân lí về chủ quyền độc lập của dân tộc
- hai chân lí trên đã được khẳng định bằng cách kết hợp giữa lí lẽ và thực tế.
.Tư tưởng nhân nghĩa được nêu lên bằng một lí lẽ mới mẻ và giàu sức thuyết phục.
.Chủ quyền độc lập của dân tộc Đại Việt được khẳng định bằng một lí lẽ chặt chẽ, thể hiện một quan niệm sâu sắc và toàn diện về quốc gia dân tộc, tràn đầy niềm tự hào dân tộc. c
Dùng những dẫn chứng thực tế lịch sử cụ thể và xác đáng để khẳng định sức mạnh của chân lí, của chính nghĩa.
 

NGOC HANH

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng ba 2017
98
32
56
19
-Hịch Tướng Sĩ :
+Nếu các gương sáng trong lịch sử
+Tố cáo tội ác của giặc và lòng căm thù giặc
+Phê phán các lối sống hưởng lạc cá nhân của quân sĩ
+Kêu gọi cả tướng sĩ đứng lên đánh đuổi giặc
-Chiếu dời đô:
+Những cơ sở lịch sử cho việc dời đô
+Lấy dẫn chứng thực tiễn 2 nhà Đinh , Lệ n
+Khẳng định đại la là noi tot nhất để dời đô
-Nước Đại Việt ta:
+Nêu nguyên lí của việc nhân nghĩa theo quan điểm của Nguyễn Trãi
+Chân lí của sự tồn tại độc lập chủ quyền
+Sức mạnh của nhân nghĩa
 
Top Bottom