Sử 11 chiến tranh thế giới thứ nhất

Tư mã tương như

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2019
355
122
61
19
Hải Dương
Thcs việt hồng

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động gì đến việt nam?
 • Tác động về kinh tế: Khi chiến tranh bùng nổ, toàn quyền Đông dương tuyên bố: Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực...
  • Nhân dân Việt Nam phải đóng nhiều thứ thuế, thu mua công trái... Hàng trăm tấn lương thực và nông phẩm các loại, hàng vạn tấn kim loại được đưa sang Pháp. Sự cướp bóc ráo riết của Pháp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam.
  • Công nghiệp: phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh.
  • Nông nghiệp: từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển 1 phần sang trồng các cây công nghiệp phục vụ cho chiến tranh như thầu dầu, đậu, lạc...
  • Chiến tranh làm cho hàng hóa của Pháp nhập khẩu sang Đông Dương giảm hẳn xuống. Để giải quyết khó khăn trên, tư bản Pháp nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do, khiến cho công thương nghiệp và giao thông vận tải ở Việt nam có điều kiện phát triển.
 • Về xã hội:
  • Việc pháp bắt lính (chủ yếu là nông dân) để đưa sang chiến trường đã làm cho sức sản xuất ở nông thôn giảm sút nghiêm trọng.
  • Nạn chiếm đoạt ruộng đất ngày càng gia tăng, sưu thuế nặng, thiên tai, lũ lụt... đã làm cho đời sống của nhân dân ngày càng bần cùng
  • Giai cấp công nhân đã tăng lên về số lượng
  • Tư sản Việt Nam trong 1 số ngành cũng đã thoát khỏi sự kiềm chế của thực dân Pháp.
  • Tầng lớp tiểu tư sản thành thị cũng có bước phát triển rõ rệt về số lượng...
 • Trong thời kì diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh tại nước ta cũng phát triển mạnh mẽ...
Để bảo vệ hòa bình thế giói hiện nay thì chúng ta cần phải làm gì?
 • Tạo mối quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, hợp tác cùng phát triển.
 • Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình, thương lượng, tránh gây xung đột giữa các quốc gia
 • Là học sinh, chúng ta cần học tập, chống lại bạo lực học đường, xây dựng một môi trường học tập đoàn kết, thân thiện...
 
Top Bottom