Sử 11 Chiến tranh thế giới thứ 2

aviaiva

Banned
Banned
Thành viên
17 Tháng ba 2008
70
31
111
32
An Giang
https://vatlypt.com
1675311605376.png
  • Thời gian: 1939-1945
  • Nơi diễn ra: Toàn cầu
  • Tham gia: Các đại lục của Quốc tế Đông và Tây, trong đó bao gồm Liên minh Quốc tế và Độc tàn.
  • Kết quả: Liên minh Quốc tế đẩy lùi Độc tàn và chiến thắng chiến tranh.
  • Tác động: Hơn 60 triệu người thiệt mạng, bao gồm nhiều người dân vô tội và tội phạm của Độc tàn. Cũng giúp kết thúc Chế độ Hitler và Độc tàn, và kết thúc Thời đại Tây Âu và Hạnh phúc Trung Âu.
Chiến tranh thế giới thứ hai là một trong những sự kiện lớn nhất và tổn hại nhất trong lịch sử, và đã có một tác động lớn đến thế giới và nhân loại.

Tình hình sau chiến tranh:
  • Tạo ra Hiệp ước Thế giới và Liên Hợp Quốc.
  • Sự phát triển của nền kinh tế và công nghiệp Mỹ và Châu Âu.
  • Sự phản biện giữa Liên minh Quốc tế và Liên Xô.
  • Sự phát triển và mở rộng của chiến tranh lạnh.
  • Sự tăng trưởng của quốc gia Đông Âu và phát triển của Châu Âu Tây.
Chiến tranh thế giới thứ hai đã thay đổi thế giới và nhân loại mãi mãi. Nó đã góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế và công nghiệp, và đã tạo ra một thế giới mới với nhiều nền tảng quốc gia và tổ chức quốc tế mới. Nhưng cũng cần nhớ rằng chiến tranh đã gây ra nhiều tổn thương và tử trận cho nhân loại, và chúng ta phải học hỏi từ quá khứ để tránh tái diễn của những sự kiện tồi tệ như vậy trong tương lai.
 
Top Bottom