Sử 11 Chiến tranh thế giới thứ 1

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Vì sao gọi chiến tranh thế giới thứ I là chiến tranh thế giới?

Gọi chiến tranh thế giới thứ I là chiến tranh thế giới vì cuộc chiến tranh này đã lôi kéo hơn 40 mươi nước trên thế giới tham chiến. Không chỉ có thế nó còn làm ảnh hưởng tới tất cả các nước trên thế giới ở những mức độ khác nhau, kể cả những nước trung lập.
Ngoài ra, cuộc chiến tranh này còn để lại hậu quả rất nặng nề. Và đó chính là mầm mống đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh khác khốc liệt hơn đó là chiến tranh thế giới lần thứ Hai.
 
Top Bottom