Sử 11 Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884.

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
189
106
46
16
TP Hồ Chí Minh
Khi Pháp đánh Bắc Kì thái độ của triều đình và nhân dân như thế nào?
(Giải chi tiết giúp mình với ạ)
huyenanh0911- Ban đầu:
+ Nhà Nguyễn có ý thức cùng nhân dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm: cử Nguyễn Tri Phương ra đốc quân chống giặc, cử Hoàng Diệu làm tổng đốc Hà nội để giữ lấy Bắc Kì,...
+ Tuy nhiên, nhà Nguyễn lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh thắng giặc do thi hành đường lối kháng chiến sai lầm (chỉ lo thủ hiểm).
- Về sau: trước ưu thế về sức mạnh quân sự của kẻ thù, triều đình nhà Nguyễn không kiên quyết cùng nhân dân chống giặc, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, tỏ ra bạc nhược, yếu kém để thực dân Pháp lấn tới. Triều Nguyễn đã vì quyền lợi ích kỉ của dòng họ đã bán rẻ quyền lợi dân tộc (thông qua việc kí hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng với Pháp).
 

ghehoaphat

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
85
31
36
44
hoaphatsaigon.com
TP Hồ Chí Minh
DSG
Bạn tham khảo thử nha
Khi Pháp bắt đầu tiến hành chiến dịch xâm lược Bắc Kỳ (nay là miền Bắc Việt Nam) vào cuối thế kỷ 19, triều đình nhà Nguyễn và nhân dân trong vùng đã đối mặt với tình hình phức tạp và khó khăn.

  1. Triều đình nhà Nguyễn:
    • Ban đầu, triều đình nhà Nguyễn thể hiện sự quyết tâm chống lại sự xâm lược của Pháp. Hoàng đế Tự Đức và những người kế vị sau này (như Đồng Khánh) đã cố gắng duy trì lòng yêu nước và sự thống nhất trong việc chống lại thực dân Pháp.
    • Tuy nhiên, với sự phát triển của cuộc chiến tranh, sự tương phản và bất đồng trong triều đình đã dẫn đến những biến đổi trong cách tiếp cận đối phó với Pháp. Điều này dẫn đến việc ký kết nhiều hiệp ước không công bố giữa triều đình và Pháp, dẫn đến việc Pháp thực tế kiểm soát nhiều lãnh thổ ở Bắc Kỳ.
  2. Nhân dân Bắc Kỳ:
    • Nhân dân trong vùng Bắc Kỳ đã tỏ ra rất quyết tâm chống lại sự xâm lược của Pháp. Các cuộc khởi nghĩa và sự chống trả của nhân dân đã được tổ chức và lãnh đạo bởi các tướng lĩnh như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Tri Phương, Cao Thắng và nhiều người khác.
    • Dưới sự lãnh đạo của các tướng lĩnh này, nhân dân Bắc Kỳ đã thể hiện sự can đảm và sự hy sinh trong việc bảo vệ đất nước. Họ tham gia vào các cuộc đấu tranh đòi lại độc lập cho nước Việt Nam.
Tóm lại, trong giai đoạn đầu của xâm lược Pháp vào Bắc Kỳ, cả triều đình nhà Nguyễn và nhân dân trong vùng đều thể hiện tinh thần chống lại sự xâm lược. Tuy nhiên, sự phức tạp và những bất đồng trong triều đình, cùng với sức mạnh quân sự và chiến thuật của Pháp, đã dẫn đến việc hình thành các tình huống và biến đổi trong chiến tranh và cuộc sống của người dân trong khu vực này.
 
Top Bottom