chia từ trong ngoặc

bts 456

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2019
33
7
6
Hà Nội
TRƯỜNG Tiểu học Lê Trọng Tấn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

9. The children are filthy. Where they (be)?
10. I’m going to bed. I (work) for hours and I’m tired.
11. I think she’s the nicest person I (ever meet).
12. The man at the corner table (glance) my way to see if I (listen).
13. There (be) a curious expression on his face I never (see) before.
14. Before the war he (be) a teacher at the University, as his father (be) before him.
15. We (catch) the last bus if we (leave) the theatre five minutes earlier.
16. It (be) one of the happiest afternoons he ever (spend).
17. And then, turning the corner of the path, he (see) Mary exactly where he (see) her the first time.
18. And, paying for what he (not eat), he (go) out, passing two acquaintances without sign of recognition.
19. She just (open) the letter a few moments before my call (come) through.
 

Mộc Nhãn

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,321
10,641
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
9. were/ could ...be
10. had worked
11. have ever met
12. would glance; listened
13. is; have...seen
14. was; had been
15. could catch; left
16. is; has...spent
17. saw; have seen
18. didn't eat; went
19. had open; came
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
9. The children are filthy. Where are they?
They là số nhiều nên dùng are
10. I’m going to bed. I have worked for hours and I’m tired.
11. I think she’s the nicest person I have ever met.
12. The man at the corner table will glance my way to see if I listen.
13. There is a curious expression on his face I have never seen before.
14. Before the war he was a teacher at the University, as his father was before him.
15. We would have caught the last bus if we had left the theatre five minutes earlier.
16. It was one of the happiest afternoons he has ever spent.
17. And then, turning the corner of the path, he saw Mary exactly where he saw her the first time.
18. And, paying for what he did not eat, he went out, passing two acquaintances without sign of recognition.
19. She had just opened the letter a few moments before my call came through.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: NTD Admin

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
9. The children are filthy. Where they (be)? have...been
10. I’m going to bed. I (work) for hours and I’m tired. have been working
11. I think she’s the nicest person I (ever meet). have ever met
12. The man at the corner table (glance) my way to see if I (listen). glanced - was listening
13. There (be) a curious expression on his face I never (see) before. is - have....seen
14. Before the war he (be) a teacher at the University, as his father (be) before him. was - had been
15. We (catch) the last bus if we (leave) the theatre five minutes earlier. would have catched - had left
16. It (be) one of the happiest afternoons he ever (spend). is - has...spent
17. And then, turning the corner of the path, he (see) Mary exactly where he (see) her the first time. saw - saw
18. And, paying for what he (not eat), he (go) out, passing two acquaintances without sign of recognition. hadn't eaten - went
19. She just (open) the letter a few moments before my call (come) through. had just opened - came
 

diemlinhphuong

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2018
387
852
96
Bình Định
THCS Phước Sơn
9. The children are filthy. Where are they?
10. I’m going to bed. I has worked for hours and I’m tired.
11. I think she’s the nicest person I have ever met.
12. The man at the corner table will glance my way to see if I listen.
13. There is a curious expression on his face I have never seen before.
14. Before the war he was a teacher at the University, as his father was before him.
15. We would have caught the last bus if we had left the theatre five minutes earlier.
16. It was one of the happiest afternoons he has ever spent.
17. And then, turning the corner of the path, he saw Mary exactly where he saw her the first time.
18. And, paying for what he did not eat, he went out, passing two acquaintances without sign of recognition.
19. She had just opened the letter a few moments before my call came throug
 

Hoàng_Barca

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tư 2019
79
44
26
16
Thanh Hóa
THCS Lê Hữu Lập
9. The children are filthy. Where are they?
10. I’m going to bed. I have worked for hours and I’m tired.
11. I think she’s the nicest person I have ever met.
12. The man at the corner table will glance my way to see if I listen.
13. There is a curious expression on his face I have never seen before.
14. Before the war he was a teacher at the University, as his father was before him.
15. We would have caught the last bus if we had left the theatre five minutes earlier.
16. It was one of the happiest afternoons he has ever spent.
17. And then, turning the corner of the path, he saw Mary exactly where he saw her the first time.
18. And, paying for what he did not eat, he went out, passing two acquaintances without sign of recognition.
19. She had just opened the letter a few moments before my call came through.
 
Top Bottom