Sử 6 Chia sẻ đề thi lịch sử các năm trước

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ 1:

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒAĐỀ THI HỌC KÌ 2
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút
[TBODY] [/TBODY]
A. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm)
Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta là
a. Đàn áp khủng bố nhân dân ta.
b. Thuế khóa nặng nề
c. Cống nạp sản vật quý.
d. Đồng hóa nhân dân ta
Câu 2: (0,5 điểm):
Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Bà là:
a. Trưng Trắc b. Trưng Nhị
c. Triệu Thị Trinh d. Bùi Thị Xuân.
* Nối cột (A) nhân vật lịch sử với cột (B) sự kiện lịch sử cho phù hợp về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. (1,0 điểm)

Nhân vật lịch sử (A)Sự kiện lịch sử (B)
1. Khúc Thừa Dụa. Kháng chiến chống quân Nam Hán (930-931)
2. Khúc Hạob. Mở đầu cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ (905)
3. Dương Đình Nghệc. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)
4. Ngô Quyềnd. Tiếp tục đấu tranh giành quyền tự chủ (907)
[TBODY] [/TBODY]

B. Tự luận: (8,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm):
Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên để lại cho chúng ta những gì?
Câu 2 (4,0 điểm):
Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đắng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

Đề 2:
THCS Ba Tơ
Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử 6
Năm học 2018-2019


I – Trắc nghiệm: (4.0 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Khúc Thừa Dụ giành quền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
A. Nhà Đường suy yếu. C. Lực lượng quân đội của ta ngày càng mạnh.
B. Nhà Nam Hán thành lập. D. Khúc Thừa Dụ là người có thế lực lớn.
Câu 2. Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được hai năm thì mất, con trai ông là Khúc Hạo lên thay.
A. Đúng. B. Sai.
Câu 3. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức vào năm:
A. 936. B. 937. C. 938. D. 939.
Câu 4. Hay tin Ngô Quyền kéo quân từ Thanh Hóa ra Bắc Kiều Công Tiễn đã:
A. Sợ hãi đầu hàng. B. Cho người cầu cứu nhà Nam Hán.
C. Cho người cầu cứu nhà Lương. D. Cho người cầu cứu nhà Đường.
Câu 5. Ngô Quyền đã làm gì để chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán?
A. Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều công Tiễn. B. Khẩn trương tổ chức kháng chiến.
C. Bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược. D. Các câu A, C đúng.
Câu 6. Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng tự nhiên nào để đánh quân Nam Hán:
A. Lũ lụt. B. Thủy triều. C. Triều cường.
Câu 7: Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền chủ động độc đáo ở điểm nào?
A. Xây dựng trận địa cọc ngầm có quân mai phục để đón đánh quân Nam Hán.
B. Xây dựng trận địa cọc ngầm. C. Chọn dòng sông đẹp.
Câu 8: Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (Hà Nội) cùng quê với Phùng Hưng:
A. Sai. B. Đúng.
II. Tự Luận (6.0đ)
Câu 1 (2.0đ): Để củng cố chính quyền tự chủ, họ Khúc đã làm những việc gì?
Câu 2 (3.0đ): Trình bày tóm tắt diễn biến của trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền.
Câu 3 (1.0đ): Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chúng ta có Trường tiểu học Ngô Quyền, đường Ngô Quyền, qua đó em có suy nghĩ gì?


ĐỀ 3:
TRƯỜNG THCS NHƠN AN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn: LỊCH SỬ 6 Lớp: 6A
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
1. Nước Chăm pa ra đời vào:
A. Thế kỉ III TCN B. Thế kỉ II TCN
C. Thế kỉ II D. Thế kỉ X
2. Thành tựu văn hoá tiêu biểu của người Chăm là:
A. Chữ viết B. Hoả táng
C. Đồ gốm D. Tháp Chăm
3. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta:
A. Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước B. Lòng yêu nước
C. Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc D. Cả 3 ý trên
4. Người mà nhân dân thường gọi là ông “Dạ Trạch Vương” đó là:
A. Lý Bí B. Triệu Quang Phục
C. Phùng Hưng D. Mai Thúc Loan
Câu 2. (2 điểm) Tìm các sự kiện lịch sử tiêu biểu ứng với thời gian đã nêu trong bảng sau cho đúng:

Năm
Sự kiện
722
776 - 791
905
930 - 931
[TBODY] [/TBODY]
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 3 (3 điểm). Trình bày diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Câu 4 (3 điểm). Trình bày những nét chính về kinh tế và văn hoá của nước Chăm pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
P/S: Mình muốn cho vào spoiler cho tiện nhưng bị lỗi, các bạn xem tạm nha. CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT
 
Top Bottom