Hóa [chia sẻ] Đề thi khảo sát chất lượng THPTQG 2018 (đề số 09) - kèm lời giải (th.Vũ Khắc Ngọc)

Thảo luận trong 'THPT và đề thi THPT Quốc Gia' bắt đầu bởi Hồng Nhật, 15 Tháng sáu 2018.

Lượt xem: 205

 1. Hồng Nhật

  Hồng Nhật Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  5,133
  Điểm thành tích:
  909
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Cần Thơ
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  PHẦN I. NỘI DUNG ĐỀ

  Câu 1. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
  A. Pb B. Au C. W D. Hg

  Câu 2. Trong công nghiệp, để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với chất nào sau đây?
  A. Saccarozơ. B. Axetilen. C. Anđehit fomic. D. Glucozơ.

  Câu 3. Kim loại nào sau đây không điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
  A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Ni.

  Câu 4. Hòa tan hoàn toán 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
  A. 5,60 B. 2,24 C. 4,48 D. 3,36

  Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A. Trong dung dịch, H2NCH2COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực [tex]H_3N^+NH_2COO^-[/tex]
  B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
  C. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, không màu, dễ tan trong nước và có vị hơi ngọt.
  D. Hợp chất H2NCH2COONH3CH3 là este của glyxin.

  Câu 6. Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì
  A. xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt sửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải.
  B. gây ô nhiễm môi trường.
  C. tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải.
  D. gây hại cho da tay.

  Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kiềm X vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là
  A. Na. B. Li. C. Rb. D. K.

  Câu 8. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lít khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào dung dịch NaOH dư, thu được 12,32 lít khí (đktc). Giá trị của m là
  A. 21,10. B. 11,90. C. 22,45. D. 12,70.

  Câu 9.
  Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Criolit có tác dụng hạ nhiệt độ nóng chảy của Al.
  B. Trong ăn mòn điện hóa trên điện cực âm xảy ra quá trình oxi hóa.
  C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu.
  D. Trong điện phân dung dịch NaCl trên catot xảy ra quá trình oxi hóa nước.

  Câu 10. Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức, mạch hở X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất phản ứng đạt 100%. X có công thức phân tử là:
  A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. C5H11OH. D. C4H9OH.

  Câu 11. Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành
  A. NH3, CO2, H2O. B. NH3 và H2O.
  C. H2O và CO2. D. NH3 và CO2.

  Câu 12. Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:
  A. 150 ml B. 300 ml C. 200 ml D. 400 ml

  Câu 13. Ngâm thanh Cu (du) vào dung dịch AgNO3 thu đuợc dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:
  A. Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2. C.Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

  Câu 14. Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime?
  A. poli (vinyl clorua) + Cl2 [tex]\overset{t^o}{\rightarrow}[/tex]
  B. cao su thiên nhiên + HCl [tex]\overset{t^o}{\rightarrow}[/tex]
  C. amilozơ + H2O [tex]\overset{H^+,t^o}{\rightarrow}[/tex]
  D. poli (vinyl axetat) + H2O [tex]\overset{OH^-,t^o}{\rightarrow}[/tex]

  Câu 15. Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH. Chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất trên là
  A. C6H5OH, C2H5OH, HCOOOH, CH3COOH. B. C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, HCOOH.
  C. C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, HCOOH. D. C2H5OH, C6H5OH, HCOOH, CH3COOH.

  Câu 16.
  Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:
  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
  Phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Kim loại Cu có tính khử mạnh hơn kim loại Fe.
  B. Kim loại Cu khử được ion Fe2+
  C. Ion Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu2+
  D. Ion Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+

  Câu 17. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là
  A. C3H9N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C4H9N.

  Câu 18. Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: FeCl3, CuSO4, Zn(NO3)2, CH3COOH thì số lượng kết tủa thu được là:
  A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

  Câu 19. Thuốc thử phân biệt glucozo với fructozo là:
  A. H2 B. [Ag(NH3)2]OH C. Dung dịch Br2 D. Cu(OH)2

  Câu 20. Có bao nhiêu anđehit là đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H10O?
  A. 6 đồng phân B. 5 đồng phân C. 4 đồng phân D. 3 đồng phân

  Câu 21. Bột Ag có lẫn tạp chất gồm Fe, Cu và Pb. Muốn có Ag tinh khiết người ta ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Dung dịch X là:
  A. AgNO3 B. HCl C. NaOH D. H2SO4

  Câu 22. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
  A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

  Câu 23. Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HCl (dư) và KNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là:
  A. 34,68 B. 19,87 C. 24,03 D. 36,48

  Câu 24. Cho các cặp chất sau:
  (1) Khí Br2 và khí O2.
  (2) Khí H2S và dung dịch FeCl3.
  (3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.
  (4) CuS và cặp dung dịch HCl.
  (5) Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.
  (6) Dung dịch KMnO4 và khí SO2.
  (7) Hg và S.
  (8) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
  Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là
  A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.

  Câu 25. Cho dãy các chất sau: KHCO3; Ba(NO3)2; SO3; KHSO4; K2SO3; K2SO4; K3PO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là:
  A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

  Câu 26. Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al, H2S?
  A. 6. B. 8. C. 5. D. 7.

  Câu 27. Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (1) Nung NaHCO3 rắn.
  (2) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc.
  (3) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.
  (4) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
  (5) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
  (6) Sục khí Cl2 vào dung dịch KI.
  Số thí nghiệm sinh ra chất khí là
  A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

  Câu 28. Cho sơ đồ phản ứng sau:
  Toluen \xrightarrow[+Cl_2,t^o]{1:1} X [tex]\overset{+NaOH,t^o}{\rightarrow}[/tex]Y[tex]\overset{+CuO,t^o}{\rightarrow}[/tex]Z[tex]\overset{AgNO_3/NH_3}{\rightarrow}[/tex]
  Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo đúng nhất của T là chất nào sau đây?
  A. C6H5-COOH. B. CH3-C6H4-COONH4.
  C. C6H5-COONH4. D. p-HOOC-C6H4-COONH4.

  Câu 29. Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;
  (2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;
  (3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2;
  (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;
  (5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm;
  Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là
  A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

  Câu 30. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần:
  - Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,45 mol H2.
  - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 1,2 mol H2.
  Giá trị của m là
  A. 173,8. B. 144,9. C. 135,4. D. 164,6.

  Câu 31. Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng không đổi) trong thời gian t (giây) được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t (giây) thì tống số mol khí thu được ở cả 2 điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là
  A. 1,680 B. 4,788 C. 4,480 D. 3,920

  Câu 32. Cho 4,725 gam bột Al vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X chứa 37,275 gam muối và V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là:
  A. 3,920 lít B. 11,760 lít C. 3,584 lít D. 7,168 lít

  Câu 33. Cho m gam este E phản ứng hết với 150ml NaOH 1M. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60 ml HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 4,68 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức liên tiếp. Công thức cấu tạo thu gọn của este E và giá trị m là:
  A. CH2(COOCH3)(COOC2H5) và 9,6 gam. B. C2H4(COOCH3)(COOC2H5) và 9,6 gam.
  C. CH2(COOCH3)(COOC2H5) và 9,06 gam. D. C2H4(COOCH3)(COOC2H5) và 9,06 gam.

  Câu 34. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 15,45 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
  A. 16,2 B. 12,3 C. 14,1 D. 14,4

  Câu 35. Hỗn hợp X gồm Na, Al, Na2O và Al2O3. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl IM yào Y, đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dùng hết 50ml, nếu thêm tiếp 310ml nữa thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
  A. 17,94 B. 19,24 C. 14,82 D. 31,2

  Câu 36. Trộn a gam hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon C6H14 và C6H6 theo tỉ lệ số mol (1:1) với b gam một hidrocacbon Y rồi đốt cháy hoàn toàn thì thu được 55a/16,4 gam CO2 và 18,9a/16,4 gam H2O. Công thức phân tử của Y có dạng
  A. CnHn. B. CmH2m-2. C. CnH2n. D. CnH2n+2.

  Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B (trong đó A hơn B một nguyên tử C, MA < MB), thu được m gam H2O và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 13,5. Giá trị m là:
  A. 1,26 B. 1,08 C. 2,61 D. 2,16

  Câu 38. Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và peptapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận dung dịch thu được (m+7,9) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, được Na2CO3 và hỗn hợp B (khí và hơi). Cho B vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 28,02 gam và có 2,464 lít khí bay ra (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong A là
  A. 46,94% B. 64,63%. C. 69,05% D. 44,08%

  Câu 39. Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hồn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là m gam. Cho BaCl2 dư vào Z thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác, cho NaOH dư vào Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các nhận định sau:
  (a) Giá trị của m là 82,285 gam.
  (b) Số mol của KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol.
  (c) Phần trăm khối lượng của FeCO3 trong X là 18,638%.
  (d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,05 mol.
  (e) Số mol của Mg trong X là 0,15 mol.
  Số nhận định đúng
  A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

  Câu 40. X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ số mol 1:1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E là:
  A. 3,78% B. 3,92% C. 3,96% D. 3,84%
   
  Kyanhdo thích bài này.
 2. Hồng Nhật

  Hồng Nhật Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  5,133
  Điểm thành tích:
  909
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Trường học/Cơ quan:
  Đại học Cần Thơ

  PHẦN II. TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ - HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

  TẢI TẠI ĐÂY nếu bạn không xem được trực tuyến
   
  Cyclones thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->