Toán 9 [Chia sẻ] Đề thi học kì II môn Toán lớp 9 tỉnh Vĩnh Long từ 2004 - 2005 đến nay

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2004 - 2005 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Bài 1: Giải hệ phương trình sau: [tex]\left\{\begin{matrix} x+2y=-5 & \\ 3x-y=-1 & \end{matrix}\right.[/tex]


Bài 2: Cho phương trình bậc 2 ẩn số x sau: [tex]x^{2}-2x+2m-1=0[/tex] (m là tham số)
a) Giải phương trình khi [tex]m=-1[/tex]
b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm kép.​

Bài 3: Một đội xe cần chuyên chở 120 tấn hang, hôm làm việc có 2 xe phải điều đi nơi khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 16 tấn hang. Hỏi lúc đầu đội có mấy xe?

Bài 4: Các đường cao AM và BN của tam giác ABC cắt nhau tại H (Góc C khác [tex]90^{o}[/tex]) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng:

a) CD = CE
b) Tam giác BHD là tam giác cân
c) Tứ giác ABMN nội tiếp được trong 1 đường tròn

 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2005 - 2006 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN

Bài 1: (1 điểm)

a) Phát biểu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn.
b) Viết công thức nghiệm.​

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Giải hệ phương trình với x, y là ẩn số thực [tex]\left\{\begin{matrix} x-4y=9 & \\ 3x+y=1 & \end{matrix}\right.[/tex]
b) Giải phương trình [tex]2x^{2}-7x+3=0[/tex]​

Bài 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình bậc hai x là ẩn số [tex]x^{2}+2(m-1)x-m^{2}=0[/tex]
a) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?
b) Giải phương trình với [tex]m=2[/tex]​

Bài 4: (3 điểm) Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn lần lượt cắt tia AC và AB ở D và E.
a) Chứng minh: [tex]BD^{2}=AD.CD[/tex]
b) Tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp
c) BC song song với DE​
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2006 - 2007 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN:

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai [tex]ax^{2}+bx+c=0[/tex] [tex]a\neq 0[/tex]
b) Áp dụng: Giải phương trình [tex]x^{2}-x-12=0[/tex]
Bài 2: (2 điểm)
a) Giải hệ phương trình: [tex]\left\{\begin{matrix} 2x+3y=1 & \\ x-2y=4& \end{matrix}\right.[/tex]
b) Cho phương trình [tex]x^{2}-2x+m=0[/tex]
Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m
Bài 3: (1 điểm) Cho 2 hàm số [tex]y=\frac{1}{3}x^{2}[/tex] và [tex]y=-x+6[/tex]
Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Bài 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S.
a) Chứng minh rằng:ABCD là một tứ giác nội tiếp.
b) [tex]\widehat{ABD}=\widehat{ACD}[/tex]
c) CA là tia phân giác của góc SCB.​
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007 - 2008 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN

Bài 1: (1 điểm)
Giải hệ phương trình [tex]\left\{\begin{matrix} 3x+y=3 & \\ 2x-7=7& \end{matrix}\right.[/tex]

Bài 2: (1 điểm)
Cho hai hàm số [tex]y=-x+2[/tex] và [tex]y=x^{2}[/tex]
a) Vẽ đồ thị (D) của hàm số và đồ thị (P) của hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P) bằng phương pháp đại số.
Bài 3: (1 điểm) Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 20 km/h; do đó xe du lịch đến Tiền Giang trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km

Bài 4: (2 điểm) Cho nửa đường tròn đường kính AB và dây CD. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với CD cắt AB tại I. Các tiếp tuyến tại A và B của nửa đường tròn cắt đường thẳng CD theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng:
a) Các tứ giác AECI và BFCI nội tiếp.
b) Tam giác IEF là tam giác vuông.​
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN


Bài 1: (1,5 điểm)

1) Giải phương trình [tex]x^{2}-10x+21=0[/tex]
2) Giải hệ phương trình [tex]\left\{\begin{matrix} x-2y=3 & \\ 2x+y=1 & \end{matrix}\right.[/tex]​

Bài 2: (1,5 điểm)
Hai xe khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B cách nhau 30 km. Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 5 km/h nên đến sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài 3: (1,5 điểm) Cho parabol [tex](P):y=x^{2}[/tex] và đường thẳng [tex](d):y=2x+3[/tex]
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.
Bài 4: (2,5 điểm) Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O), B, C là các tiếp điểm. Gọi I là giao điểm của tia OA và đường tròn (O).
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Chứng minh BI là phân giác của góc CBA.
c) Vẽ cát tuyến AMN với đường tròn (O) (AMN không qua O). Gọi K là trung điểm MN. Chứng minh [tex]\widehat{BKA} = \widehat{AKC}[/tex]​
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)
1) Giải phương trình [tex]y=\frac{3}{2}x^{2}[/tex]
2) Giải hệ phương trình [tex]\left\{\begin{matrix} x-2y=3 & \\ 2x+y=1 & \end{matrix}\right.[/tex]​

Bài 2: (1,5 điểm)

Cho phương trình bậc 2: [tex]x^{2}-mx+m-1=0 (1)[/tex] với m là tham số
a) Giải phương trình (1) khi $m=7$
b) Tìm giá trị của m để tổng bình phương của phương trình (1) nhỏ nhất.
Bài 3: (1 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tìm số tự nhiên, biết rằng tổng của số đó và số nghịch đảo của nó bằng [tex]\frac{5}{2}[/tex]

Bài 4: (2,5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H
a) Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp đường tròn tâm O. Xác định điểm O.
b) Chứng minh [tex]\widehat{EDH}=\widehat{OEC}[/tex]
c) Chứng minh DA là phân giác của góc EDF.​
 
  • Like
Reactions: dangtiendung1201

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (3 điểm)
Giải các phương trình sau:
a) $2(x-1)=3(x-2)$
b) $x^{2}-3x=0$
c) $x^{4}-20x^{2}+64=0$
d) [tex]\frac{3}{x}-1=\frac{4}{x+1}[/tex]
Câu 2: (1,5 điểm)
a) Giải hệ phương trình [tex]\left\{\begin{matrix} 3x+2y=8 & \\ x-y=1 & \end{matrix}\right.[/tex]
b) Tìm m để phương trình $x^{2} - 2mx + m + 2 = 0$ có nghiệm kép.​

Câu 3: (1,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị hàm số $y=x^{2}$
b) Tìm các điểm nằm trên đồ thị có tung độ bằng 32.​

Câu 4: (1,0 điểm) Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt là bao nhiêu?

Câu 5: (2 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, có là góc nhọn. Đường vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng BC ở E. Kẻ EN vuông góc với đường thẳng AC. Gọi M là trung điểm của BC. Hai đường thẳng AM và EN cắt nhau ở F.
a) Chứng minh rằng các tứ giác AMNE và MCNF nội tiếp được trong đường tròn.
b) Chứng minh rằng [tex]\widehat{BAM}=\widehat{AEB}[/tex] và EB là tia phân giác của góc .
Câu 6: (1 điểm) Một hình trụ có bán kính đáy r=10 (cm) và thể tích V = 1000 $cm^{3}$ . Tính độ dài đường sinh và diện tích toàn phần của hình trụ.
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN:

Câu 1.
(2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình
a) $x^{2}-2x=0$
b) $x^{4}-4x^{2}-5=0$
c) [tex]\left\{\begin{matrix} 3x+y=3 & \\ 2x-y=7& \end{matrix}\right.[/tex]​

Câu 2.
(1.5 điểm) Cho hàm số $y=ax^{2}$ ([tex]a\neq 0[/tex])
a) Tìm a, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm M(-2:2)
b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với a vừa tìm được.​

Câu 3. (1.5 điểm) Cho phương trình bậc hai $x^{2}+(m-1)x - m =0 (1)$, với x là ẩn số và m là tham số.
a) Giải phương trình (1) khi $m=3$
b) Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m. Với giá trị nào của m thì hai nghiệm của phương trình (1) là phân biệt​

Câu 4. (1.5 điểm) Hai xe đạp khởi hành cùng một lúc từ A đến B cách nhau 30 km. Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 5 km/h nên đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe

Câu 5. (2.5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Vẽ hai đường cao BE và CF.
a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp một đường tròn.
b) Chứng minh [tex]\widehat{AFE }= \widehat{ACB}[/tex]
c) Chứng minh AO vuông góc EF.​

Câu 6. (1 điểm) Cho hình trụ có thể tích [tex]20\pi dm^{3}[/tex] , chiều cao bằng 5 dm. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó.
 
  • Like
Reactions: dangtiendung1201

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN

Câu 1. (2 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình
a) $2x(x-3)=7-x$
b)$x^{4}-8x^{2}-9=0
c) [tex]\left\{\begin{matrix} x+y=2 & \\ 2x-y=1 & \end{matrix}\right.[/tex]
Câu 2. (1,5 điểm)
Cho parabol $(P):y=2x^{2}$ và đường thẳng $(d):y=x+1$
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ
b) Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính​

Câu 3. (1.5 điểm)
Cho phương trình bậc hai $x^{2}-2x+m-1=0$ với x là ẩn số và m là tham số.
a) Giải phương trình (1) khi $m=-7$
b) Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm kép? Tìm nghiệm kép đó.
Câu 4. (1.5 điểm) Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đến B. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 20 km/h, do đó xe du lịch đến B trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa A và B là 100 km.

Câu 5. (2.5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB>AC), tia Cx nằm giữa hai tia CA và CB. Vẽ đường tròn (O) có O thuộc cạnh AB, sao cho đường tròn này tiếp xúc với cạnh CB tại M và tiếp xúc với tia Cx tại N. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác MONC nội tiếp được đường tròn.
b) [tex]\widehat{AON}=\widehat{ACN}[/tex]
c) Tia AO là tia phân giác của [tex]\widehat{MAN}[/tex]​

Câu 6. (1 điểm) Một hình nón có bán kính đáy $R=5$ $cm$ và thể tích [tex]V=100\pi cm^{3}[/tex] . Tính chiều cao h và độ dài đường sinh l của hình nón.
 
  • Like
Reactions: dangtiendung1201

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN

Câu 1. (3 điểm)

a) $x^{2}-8x+7=0$
b) $4x^{4}-15x^{2}-4=0$
c) [tex]\left\{\begin{matrix} 3x+y=5 & \\ x-2y=4 & \end{matrix}\right.[/tex]​

Câu 2. (1.5 điểm)

Cho hàm số $y=x^{2}$có đồ thị là (P) và hàm số $y=2mx-m^{2}$ (m là tham số, [tex]m\neq 0[/tex] có đồ thị là đường thẳng (d)
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ.
b) Chứng tỏ đường thẳng (d) luôn tiếp xúc (P) với mọi m.​

Câu 3. (1 điểm)
Cho phương trình bậc hai $x^{2}+2(m-1)x + m^{2}=0(1)$ với x là ẩn số và m là tham số. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm sao cho tổng của hai nghiệm bằng với tích của hai nghiệm đó.

Câu 4. (1 điểm)
Tìm hai số chẵn dương liên tiếp, biết rằng tổng các bình phương của 2 số đó bằng 164.

Câu 5. (2.5 điểm)
Cho tam giác ABC cận tại A ( [tex]\widehat{A}<90^{o}[/tex] , các đường cao AD và BE cắt nhau tại H (D thuộc BC, E thuộc AC)
a) Chứng minh tứ giác DHEC nội tiếp được đường tròn.
b) Chứng minh ED = BD và [tex]\widehat{HBD}=\widehat{HCD}[/tex]
c) Gọi O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE. Chứng minh rằng ED là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.​
 
  • Like
Reactions: dangtiendung1201

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TOÁN LỚP 9

II. TỰ LUẬN

Câu 1. (3,0 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình sau
a) $x^{2}-11x+30=0$
b) $x^{4}+8x^{2}-9=0$
c) [tex]\left\{\begin{matrix} 2x-y=1 & \\ x+y=2 & \end{matrix}\right.[/tex]​

Câu 2. (1,5 điểm)
Cho hàm số có đồ thị là $(P):y=2x^{2}$
a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ.
b) Cho hai điểm $A(-5;-50)$ và $B(5;50)$. Điểm nào nằm trên đồ thị hàm số đã cho? Vì sao?​

Câu 3. (1,0 điểm)
Cho phương trình bậc hai $x^{2}-2(m-1)x+2m-3=0(1)$ với x là ẩn số và m là tham số. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm $x_{1}$, $x_{2}$ ,sao cho [tex]x_{1}^{2} + x_{2}^{2}=10[/tex]

Câu 4. (1,0 điểm)
Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc xác định. Khi đi từ B về A người ấy đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 1 giờ. Tính vận tốc của xe đạp mà người đó đi từ A đến B, biết quãng đường AB dài 60 km.

Câu 5. (2,5 điểm)
Cho tam giác $ABC$ cân tại A (góc A nhọn), các đường cao AD và BE cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác $AEDB$ nội tiếp được đường tròn.
b) Vẽ đường tròn tâm (O) đường kính AH. Chứng minh [tex]\widehat{AEO}=\widehat{EBC}[/tex]
c) Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O).​

Câu 6. (1,0 điểm)
Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AD. Vẽ tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn (O;R). Gọi I là giao điểm của AC và BD, K là hình chiếu của I trên AD, F là giao điểm của CK và BD. Chứng minh $BI.DF=BD.IF$
 
Last edited:

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Bạn cần file .doc hoặc .pdf của các đề thi trên? NHẤP VÀO ĐÂY
Hy vọng mọi người cùng nhau chia sẻ tài liệu nhé! :D

CẦN NHIỀU ĐỀ HƠN? NHẤP VÀO ĐÂY
 
Last edited:
Top Bottom