Sinh 9 [Chia sẻ] Đề thi HK2 năm học 2017 - 2018

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN SINH HỌC LỚP 9

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

1.Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật?
A.Các con gà trong một lồng gà B.Các con cá rô phi đơn tính trong một ao
C.Các con cá trong một ao D.Các con chuột đồng trên một cánh đồng lúa

2.Hiện tượng tăng dân số tự nhiên là do?
A.Số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong
B.Số người sinh ra và số người tử vong bằng nhau
C.Số người sinh ra ít hơn số người tử vong
D.Chỉ có sinh ra mà không có tử vong

3.Trong chuỗi thức ăn sau:
Cây cỏ[tex]\rightarrow[/texBọ rùa[tex]\rightarrow[/tex]Ếch[tex]\rightarrow[/tex]Rắn[tex]\rightarrow[/tex]Vi sinh vật
Thì rắn là:
A.Sinh vật sản xuất
B.Sinh vật tiêu thụ bậc 1
C.Sinh vật tiêu thụ bậc 2
D.Sinh vật tiêu thụ bậc 3

4.Loài cây nào sau đây là cây ưa bóng?
A. Cây xương rồng B. Cây me đất
C.Cây phượng D.Cây dưa leo

5.Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?
A.Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt B.Phiến lá lớn, rộng, màu xanh nhạt
C.Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh sẫm D.Phiến lá lớn, rộng, màu xanh sẫm

6.Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh?
A.Ấu trùng trai bám trên da cá B.Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu
C.Địa ý bám trên cành cây D.Cây tầm gửi sống trên cây hồng

7.Các phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi là:
A.Lai khác dòng B.Lai khác thứ
C.Lai kinh tế D.Cả A, B, C

8.Trong chọn giống, dùng phương pháp tự thụ phấn hay giao phối gần là để:
A.Tạo ưu thế lai B.Tạo giống mới
C.Tạo dòng thuần D.Cải tạo giống

9.Sinh vật tiêu thụ bao gồm:
A.Vi khuẩn, nấm và động vật ăn cỏ B.Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt
C.Động vật ăn thịt và cây xanh D.Vi khuẩn và cây xanh

10.Đặc trưng nào sau đây không có ở quần thể sinh vật:
A.Mật độ B.Thành phần nhóm tuổi
C.Tỉ lệ giới tính D.Độ thường gặp

11.Các nhân tố sinh thái hữu sinh gồm:
A.Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B.Nước, đất, không khí
C.Nấm, tảo, vi sinh vật D.Thực vật, động vật, thảm mục

12.Mối quan hệ hai bên cùng có lợi và nhất thiết phải có nhau được gọi là:
A.Quan hệ hội sinh B.Quan hệ cộng sinh
C.Quan hệ hợp tác D.Quan hệ hỗ trợ

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Ưu thế lai là gì? Giải thích vì sao khi lai giữa hai dòng thuần ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở sau đó giảm dần qua các thế hệ? Có thể dùng con lai để làm giống được không? Tại sao?

Câu 2. (2 điểm): Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sau: cỏ, thỏ, dê, sâu, hổ, mèo rừng, vi sinh vật, chim sâu.
a) Hãy viết ra 4 chuỗi thức ăn ở quần xã
b) Vẽ lưới thức ăn, chỉ rõ: Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải​

Câu 3. (3 điểm): Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.[/tex]

CẦN NHIỀU ĐỀ HƠN? NHẤP VÀO ĐÂY
 
Last edited:
Top Bottom