Địa 9 [Chia sẻ] Đề thi HK2 môn Địa lý lớp 9 năm học 2017 - 2018

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

1.Những cây công nghiệp quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ là:
A.Dừa, cao su, hồ tiêu B.Cao su, hồ tiêu
C.Chè, dừa, cao su D.Cà phê, chè, dừa

2.Vật nuôi được chăn nuôi nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:
A.Thủy sản B.Gia cầm C.Lợn D.Bò

3.Thế mạnh để ĐBSCL phát triển sản xuất lương thực chủ yếu là dựa vào các loại tài nguyên
A.Đất, nước, khí hậu B.Đất, rừng, khí hậu
C.Sinh vật, đất, nước D.Biển, đất, nước

4.Trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ thì công nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng
A.Cao nhất B.Thấp nhất C.Trung bình D.Thấp hơn dịch vụ

5.Các dân tộc ít người chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long gồm:
A. Khơ-me, Mông, Chăm B.Khơ-me, Chăm, Hoa
C.Khơ-me, Kinh, Hoa D.Khơ-me, Thái, Chăm

6.Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có sự giống nhau về
A. Khí hậu B.Địa hình C.Số dân D.Sản lượng công nghiệp

7.Ba cảng biển lớn nhất nước ta là
A.Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn B.Hải Phòng, Nha Trang, Sài Gòn
C.Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn D.Hải Phòng, Đà Nẵng, Vinh

8.Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của biển nước ta là:
A.Dầu mỏ và quặng sắt B.Dầu mỏ và vàng
C.Dầu mỏ và khí thiên nhiên D.Dầu mỏ và thiếc

9.Than bùn của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu tập trung ở vùng
A. Đồng Tháp Mười B.Phù sa ngọt ven sông Tiền và sông Hậu
C.Đất mặn cửa sông D.U Minh

10.Hồ Trị An được xây dựng trên sông
A. Sài Gòn B.Đồng Nai C.Bé D.Vàm Cỏ Đông

11.Số tỉnh, thành phố của vùng ĐBSCL hiện nay là
A.11 B.12 C.13 D.14

12. Lũ ở ĐBSCL hằng năm có giá trị
A.Tháo chua, rửa mặn B.Bồi đắp phù sa
C.Cung cấp nguồn lợi về thủy sản D.Tất cả các ý trên

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
1.Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (%)
Tổng số​
Nông, lâm, ngư nghiệp​
Công nghiệp - xây dựng​
Dịch vụ​
100,0​
1,7​
46,7​
51,6​
[TBODY] [/TBODY]
a.Vẽ biểu đồ hình trong thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh (2 điểm)
b.Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh (2 điểm)

2.Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo (3 điểm)

CẦN NHIỀU ĐỀ HƠN? NHẤP VÀO ĐÂY
 
Last edited:
Top Bottom