Chia động từ

Nguyễn Trung Hiền

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng hai 2020
1
0
1
21
Hải Phòng
Đại Học hải Phòng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I.GRAMMAR
Chia động từ
1.Tom (speak) …………………six languages.
2.They all (speak) …………………three languages.
3.I (not/like) …………………travelling.
4.She (live) …………………in Birmingham.
5.Where (she/live) …………………?
6.Where (they/live) …………………?
7.How often (you/travel) …………………abroad?
8.Michael (have) …………………two dogs and a cat.
9.She ………………… (not/ live) in London, she lives in Paris.
10…………………you ………………… (want) to go to the cinema tonight?
11. I ………………… (not/like) tea, but I like coffee.
12. Where …………………you ………………… (work)?
13. Where …………………your mother ………………… (live)?
14. How often …………………you (see) your friends?
15. What …………………this word (mean)?
16…………………they …………………(live) in a house or a flat?
17. The house ………………… (not/have) a garden.
18. Those people ………………… (not/have) much money.
19. What time …………………the bus………………… (leave)?
20. Why …………………you ………………… (want) to come to the party with us?
II. LISTENING
NGHE VÀ CHÉP TOÀN BỘ BÀI NGHE RA.
Từ mới:
Melbourne, backyard, front yard, Belmore, Alan, Sue
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,240
1,486
211
14
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
1.Tom (speak) …………………six languages.
⇔Tom speaks six languages.
2.They all (speak) …………………three languages.
⇔They all speak three languages.
3.I (not/like) …………………travelling.
⇔I don't like travelling.
4.She (live).......................... in Birmingham.
⇔She lives in Birmingham.
5.Where (she/live) …………………?
⇔Where does she live ?
6.Where (they/live) …………………?
⇔Where do they live ?
7.How often (you/travel) …………………abroad?
⇔How often do you travel abroad?
8.Michael (have) …………………two dogs and a cat.
⇔Michael has two dogs and a cat.
9.She ………………… (not/ live) in London, she lives in Paris.
⇔She doesn't live in London, she lives in Paris.
10…………………you ………………… (want) to go to the cinema tonight?
Are you wanting to go to the cinema tonight?
11. I ............ (not/like) tea, but I like coffee.
⇔I don't like tea, but I like coffee.
12. Where …………………you ………………… (work)?
⇔Where do you work?
13. Where …………………your mother ………………… (live)?
⇔Where does your mother live?
14. How often............... you (see) your friends?
⇔How often do you see your friends?
15. What …………………this word (mean)?
⇔What does this word mean?
16…………………they …………………(live) in a house or a flat?
Are they living in a house or a flat?
17. The house ………………… (not/have) a garden.
⇔The house doesn't have a garden.
18. Those people ………………… (not/have) much money.
⇔Those people doesn't have much money.
19. What time …………………the bus………………… (leave)?
⇔What time does the bus leave?
20. Why …………………you ………………… (want) to come to the party with us?
⇔Why do you want to come to the party with us?
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
1.Tom (speak) …speaks………………six languages.
2.They all (speak) ……speak……………three languages.
3.I (not/like) …………don' t like………travelling.
4.She (live) …………lives………in Birmingham.
5.Where (she/live) does she live…………………?
6.Where (they/live) …do they live………………?
7.How often (you/travel) ………do you do travel…………abroad?
8.Michael (have) ……………has……two dogs and a cat.
9.She ……………doesn't live…… (not/ live) in London, she lives in Paris.
10……………Do……you want………………… (want) to go to the cinema tonight?
11. I …………don't like……… (not/like) tea, but I like coffee.
12. Where ……do……………you ……work…………… (work)?
13. Where …does………………your mother ………live………… (live)?
14. How often ……do……………you ............see...... (see) your friends?
15. What …………is ………this...mean........ word (mean)?
16…………………they …………………(live) in a house or a flat?
17. The house ………does't have………… (not/have) a garden.
18. Those people ……does't have…………… (not/have) much money.
19. What time ………does…………the bus………leave………… (leave)?
20. Why ………do…………you ……want…………… (want) to come to the party with us?
 

nguyenngoc2212

Học sinh
Thành viên
30 Tháng một 2020
64
15
26
17
Cà Mau
thcs nguyễn thiện thành
1.Tom (speak) …speaks………………six languages.
2.They all (speak) …speak………………three languages.
3.I (not/like) ………don't like…………travelling.
4.She (live) …lives………………in Birmingham.
5.Where (she/live) …does she live………………?
6.Where (they/live) ……do they live……………?
7.How often (you/travel) …do you travel………………abroad?
8.Michael (have) ………has…………two dogs and a cat.
9.She ………doesn't live………… (not/ live) in London, she lives in Paris.
10…………do………you ……want…………… (want) to go to the cinema tonight?
11. I ……………don't like…… (not/like) tea, but I like coffee.
12. Where ……do……………you ……work…………… (work)?
13. Where ……does……………your mother ……live…………… (live)?
14. How often ……do……………you.........see......... (see) your friends?
15. What ……does ……………this word.......mean....... (mean)?
16………do…………they …………live………(live) in a house or a flat?
17. The house …………doesn't have……… (not/have) a garden.
18. Those people ……don't have…………… (not/have) much money.
19. What time ………does…………the bus………leave………… (leave)?
20. Why …………do………you ………want………… (want) to come to the party with us?
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: jehinguyen
Top Bottom