Ngoại ngữ Chia động từ

nhocvukhoa

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2015
127
20
51
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. I started...... English when i was four
A.learn B.to learn C.learning D.to learning
2. They cannot afford.....a new car just now
A.buying B.to buy C.by buying
3. We enjoyed..... to France for the holidays
A.going B.to go C.in going
4. I refused..... for the broken goods
A.paying B.to pay C.with paying
5. She avoided.....the same mistakes again
A.to make B.by making C.making
6. I am used....about all the things he has done
A. to hear B.in hearing C. to hearing
7. They disliked.....to spend so much money
A. to have B having C.to having
8. We practiced.......English grammar exercises
A.doing B.to do C. in doing
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
1. I started...... English when i was four
A.learn B.to learn C.learning D.to learning
2. They cannot afford.....a new car just now
A.buying B.to buy C.by buying
3. We enjoyed..... to France for the holidays
A.going B.to go C.in going
4. I refused..... for the broken goods
A.paying B.to pay C.with paying
5. She avoided.....the same mistakes again
A.to make B.by making C.making
6. I am used....about all the things he has done
A. to hear B.in hearing C. to hearing
7. They disliked.....to spend so much money
A. to have B having C.to having
8. We practiced.......English grammar exercises
A.doing B.to do C. in doing
1. I started...... English when i was four
A.learn B.to learn C.learning D.to learning
2. They cannot afford.....a new car just now
A.buying B.to buy C.by buying
3. We enjoyed..... to France for the holidays
A.going B.to go C.in going
4. I refused..... for the broken goods
A.paying B.to pay C.with paying
5. She avoided.....the same mistakes again
A.to make B.by making C.making
6. I am used....about all the things he has done
A. to hear B.in hearing C. to hearing
7. They disliked.....to spend so much money
A. to have B having C.to having
8. We practiced.......English grammar exercises
A.doing B.to do C. in doing
 
  • Like
Reactions: nhocvukhoa

Phan Minh Tâm

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười 2017
242
114
94
Nghệ An
1. I started...... English when i was four
A.learn B.to learn C.learning D.to learning
2. They cannot afford.....a new car just now
A.buying B.to buy C.by buying
3. We enjoyed..... to France for the holidays
A.going B.to go C.in going
4. I refused..... for the broken goods
A.paying B.to pay C.with paying
5. She avoided.....the same mistakes again
A.to make B.by making C.making
6. I am used....about all the things he has done
A. to hear B.in hearing C. to hearing
7. They disliked.....to spend so much money
A. to have B having C.to having
8. We practiced.......English grammar exercises
A.doing B.to do C. in doing
 
  • Like
Reactions: nhocvukhoa

Nguyễn Thị Cúc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
351
430
119
20
Hà Nam
1. I started...... English when i was four
A.learn B.to learn C.learning D.to learning
2. They cannot afford.....a new car just now
A.buying B.to buy C.by buying
3. We enjoyed..... to France for the holidays
A.going B.to go C.in going
4. I refused..... for the broken goods
A.paying B.to pay C.with paying
5. She avoided.....the same mistakes again
A.to make B.by making C.making
6. I am used....about all the things he has done
A. to hear B.in hearing C. to hearing
7. They disliked.....to spend so much money
A. to have B having C.to having
8. We practiced.......English grammar exercises
A.doing B.to do C. in doing
 
  • Like
Reactions: nhocvukhoa

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
19
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. I started...... English when i was four
A.learn B.to learn C.learning D.to learning
2. They cannot afford.....a new car just now
A.buying B.to buy C.by buying
3. We enjoyed..... to France for the holidays
A.going B.to go C.in going
4. I refused..... for the broken goods
A.paying B.to pay C.with paying
5. She avoided.....the same mistakes again
A.to make B.by making C.making
6. I am used....about all the things he has done
A. to hear B.in hearing C. to hearing
7. They disliked.....to spend so much money
A. to have B having C.to having
8. We practiced.......English grammar exercises
A.doing B.to do C. in doing
 
Top Bottom