Ngoại ngữ Chia động từ trong ngoặc

nhocvukhoa

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2015
127
20
51
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi chia đừng quên thêm một giới từ khi cần thiết
1. I want you ( apologize) for your bad behavior
2. You had better (go) home
3.The general ordered his soldiers (attack) the town
4. Excuse me for making you (write) these silly sentences
5. I disapprove (you,watch) TV every night
6. Woody Allen used (live) in this house
7.It's no use (apologize) now
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
Bình Định
Khi chia đừng quên thêm một giới từ khi cần thiết
1. I want you ( apologize) for your bad behavior
2. You had better (go) home
3.The general ordered his soldiers (attack) the town
4. Excuse me for making you (write) these silly sentences
5. I disapprove (you,watch) TV every night
6. Woody Allen used (live) in this house
7.It's no use (apologize) now
1. I want you ( apologize) for your bad behavior
--->to apologize
2. You had better (go) home
---->go
3.The general ordered his soldiers (attack) the town
--->to attack
4. Excuse me for making you (write) these silly sentences
--->write
5. I disapprove (you,watch) TV every night
--->of you watching
6. Woody Allen used (live) in this house
---->to live
7.It's no use (apologize) now
----> apologizing
 
  • Like
Reactions: nhocvukhoa

Phan Minh Tâm

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười 2017
242
114
94
Nghệ An
1. I want you ( apologize) to apologize for your bad behavior
2. You had better (go) go home
3.The general ordered his soldiers (attack) to attack the town
4. Excuse me for making you (write) write these silly sentences
5. I disapprove (you,watch)of you watching TV every night
6. Woody Allen used (live) to live in this house
7.It's no use (apologize) apologizing now
 

Trần Kim Thi

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tư 2017
124
56
36
Hà Tĩnh
thpt trường chinh
1. I want you to apologize ( apologize) for your bad behavior
2. You had better go (go) home
3.The general ordered his soldiers to attack (attack) the town
4. Excuse me for making you write (write) these silly sentences
5. I disapprove of your watching (you,watch) TV every night
6. Woody Allen used to live (live) in this house
7.It's no use apologizing (apologize) now
 
  • Like
Reactions: nhocvukhoa

Nguyễn Thị Phanh

Banned
Banned
14 Tháng tám 2017
185
142
36
20
Phú Thọ
1. I want you to apologize ( apologize) for your bad behavior
2. You had better go (go) home
3.The general ordered his soldiers to attack (attack) the town
4. Excuse me for making you write (write) these silly sentences
5. I disapprove of your watching (you,watch) TV every night
6. Woody Allen used to live (live) in this house
7.It's no use apologizing (apologize) now
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. I want you ( apologize) to apologize for your bad behavior
2. You had better (go) go home
3.The general ordered his soldiers (attack) to attack the town
4. Excuse me for making you (write) write these silly sentences
5. I disapprove (you,watch)of your watching TV every night
6. Woody Allen used (live) to live in this house
7.It's no use (apologize) apologizing now
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
  • I want you ( apologize) to apologize for your bad behavior
  • You had better (go) go home
  • The general ordered his soldiers (attack) to attack the town
  • Excuse me for making you (write) write these silly sentences
  • I disapprove (you,watch)of you watching TV every night
  • Woody Allen used (live) to live in this house
  • It's no use (apologize) apologizing now
 
Top Bottom