Hóa 12 chất tạo thành sau phản ứng

Hải Bình thân thiện

Học sinh
Thành viên
13 Tháng chín 2017
33
57
41
Nghệ An
Trường THPT Thanh Chương 1
  • Like
Reactions: Yorn SWAT

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được dung dịch gồm các muối nào?
A. Fe(NO3)3 và AgNO3. B. Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2 và AgNO3. D. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
$AgNO_3$ dư
Xảy ra 2 phản ứng :

$Fe + 2AgNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_2 + 2Ag$

$Fe(NO_3)_2 + AgNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + Ag $

=> muối gồm $Fe(NO_3)_2$ và $Fe(NO_3)_3$ => D

Có gì thắc mắc bạn hỏi bên dưới nhé
 
Top Bottom